Bewonerscomité Heimolen

november 2017 Plannen voor herbestemming.

Sinds medio 2017 heeft TNO Heimolen BV een nieuwe directeur in de persoon van de heer Marco Schuringa. Op 28 augustus jl. heeft het bewonerscomité op uitnodiging van TNO een gesprek gehad met de nieuwe directeur. Naast kennismaking met dhr. Schuringa was de herbestemming van het terrein onderwerp van gesprek. Bij de herontwikkeling wil TNO zich committeren aan een plan waarin omwonenden, gemeente en provincie zich kunnen vinden.

Het idee is nu dat de ontwikkeling van een dertiental woningen op het bedrijventerrein van TNO Heimolen BV recht doet aan de locatie, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook  natuur zal blijven. Het document 'Herbestemming terrein TNO Heimolen BV' van 25-02-2015, opgesteld door het bewonerscomité in samenspraak met diverse organisaties ligt aan dit idee mede ten grondslag. Zie voor dit document onderstaand artikel van 21 april 2015. TNO is nu op zoek naar een koper.