Bewonerscomité Heimolen

juni 2018 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Op 2 mei jl. is er een vervolggesprek geweest met de heer Schuringa, directeur van TNO Heimolen BV. en het bewonerscomité. In dit vervolggesprek heeft de heer Schuringa het bewonerscomité bijgepraat en nogmaals bevestigd dat het idee om een dertiental woningen op het bedrijventerrein van TNO Heimolen BV te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook  natuur zal blijven nog steeds geldt. De directie gaf aan dat een en ander op dit moment verder wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd.