Bewonerscomité Heimolen

april 2020 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Sinds 2013, toen de poorten van TNO Heimolen BV zijn gesloten, is er nog geen nieuwe bestemming voor dit terrein gerealiseerd. Het plan om een dertiental woningen op het bedrijventerrein te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook natuur zal blijven is nog steeds van kracht. Om dit plan tot uitvoering te brengen zijn diverse partijen al geruime tijd met elkaar in gesprek. Het bewonerscomité heeft met enige regelmaat contact met de heer Marco Schuringa,directeur van TNO Heimolen BV. Het bewonerscomité wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken. Wordt vervolgd.