Bewonerscomité Heimolen

januari 2021 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Het is erg stil rondom de nieuwe bestemming van het terrein van TNO Heimolen BV. Het voorste gedeelte van het terrein bij de ingang wordt steeds goed onderhouden en aan het in stand houden van een goede beveiliging van het terrein wordt momenteel hard gewerkt. Het bewonerscomité heeft tot nu toe jaarlijks een paar keer telefonisch contact met de directie van TNO Heimolen BV. Het plan om een dertiental woningen op het bedrijventerrein te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook natuur zal blijven is nog steeds van kracht. In het contact met het bewonerscomité geeft de directie van TNO Heimolen BV. steeds aan dat het bewonerscomité direct wordt geïnformeerd indien er relevante ontwikkelingen zijn. Wordt vervolgd.