Bewonerscomité Heimolen

april 2022 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

De onderhandelingen van TNO met een projectontwikkelaar hebben nog niet tot een overeenstemming geleid over de invulling van het terrein.

De toezegging is door TNO gedaan dat bij een definitieve overeenkomst, wij als bewonerscomité op de hoogte gesteld worden.