Bewonerscomité Heimolen

12 maart 2014

Op 12 maart 2014 is er een vervolgoverleg geweest met het bureau RES&SMIT en de klankbordgroep. De uitkomst van dit overleg was met name dat er nu eerst verder onderzocht wordt wat de kaders zijn waarbinnen mogelijkheden voor een nieuwe bestemming gerealiseerd kunnen worden.