Bewonerscomité Heimolen

december 2014

In december jl. heeft het bewonerscomité navraag gedaan over de voortgang m.b.t. de nieuwe bestemming van het terrein TNO Heimolen BV. Zowel de directie van TNO alsmede de gemeente hebben te kennen gegeven dat er op dit moment geen concrete plannen zijn m.b.t. een nieuwe bestemming.