Bewonerscomité Heimolen

21 april 2015

Het bewonerscomité Heimolen heeft een duidelijke visie omtrent een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. Het bewonerscomité heeft deze visie gedeeld met een aantal instanties. Op woensdag 25 februari 2015 heeft het bewonerscomité hiervoor een bijeenkomst belegd met het Brabants Landschap, Stichting Brabantse Wal, IVN Groene Zoom, Namiro Woensdrecht, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en met Camping Uit en Thuis. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bewonerscomité de aanwezigen over haar visie geïnformeerd en is er gesproken over de vraag of de aanwezige instanties en het bewonerscomité een gemeenschappelijk belang hebben t.a.v. een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. Als opbrengst van dit overleg is er met de aanwezige instanties gezamenlijk het document “Wenselijke herbestemming terrein TNO Heimolen BV” opgesteld. Dit document, hieronder afgedrukt, is door alle aanwezige instanties ondertekend.

Op 25 maart 2015 is dit document in een gesprek aangeboden aan de gemeente Bergen op Zoom en op woensdag 8 april 2015 is het document in een gesprek aangeboden aan de directie van TNO Heimolen BV.