Bewonerscomité Heimolen

april 2016 Hotel en benzinestation nabij Bergen op Zoom noord.

B&W van de gemeente Bergen op Zoom heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan 'Buitengebied Oost' in procedure gebracht. Met ingang van 21 maart 2016  ligt dit voorontwerp voor eenieder gedurende zes weken ter inzage op het stadskantoor. Op pagina 32 t/m 36 van het voorontwerp wordt gesproken over 'Projecten in het buitengebied Oost'. Een van deze projecten is de ontwikkeling van Landschapspark Bergsche Heide. In het deelgebied West van dit project, nabij de op- en afritten van de A4 Bergen op Zoom noord, wordt melding gemaakt van de realisatie van een hotel en een Blue-line Corridor tankstation: een station met wasstraat, pick up point, reclamemast, en blue corridor multifuel tanksstations (TankEasy, TruckEasy). De concrete uitwerkingen zijn nog niet zover gevorderd dat deze al in het Voorontwerp Bestemmingsplan verankerd zijn. Afhankelijk van de verdere voortgang wordt het project al dan niet in het bestemmingsplan opgenomen of via een aparte bestemmingsplanprocedure geregeld.

september 2014

Zowel in een artikel in BN de Stem van 11-09-2014 als in de Bergse Bode van 14-09-2014 wordt gesteld dat op het voormalige bouwterrein van de BAM bij de A4, nabij de op- en afritten van Bergen op Zoon noord een hotel en een multifueltankstation zijn gepland. De gemeente ziet zo een lang gekoesterde wens voor een hotel in vervulling gaan.

22 januari 2014

Op 22 januari 2014 deelt wethouder Ton Linssen in de commissievergadering van Stad en Ruimte de commissieleden mede:
".. - ..dat zakelijke initiatieven, met name die bij de nieuwe op – en afritten, dat we die nu feitelijk hebben opgepakt en dat we die nu helemaal concentreren op de afrit Bergen op Zoom Noord, zeg maar aan de Randweg Noord, Vredenburg Ontwikkeling. Met name daar kijken naar de kansen die zich voordoen".

2013

2013
Een vestiging nabij Heimolen van een (landschap)hotel met daarbij eventueel een benzinestation nabij Heimolen is volgens de gemeente nog steeds een reële optie.
De eventuele vestiging van hotel en benzinestation is volgens de gemeente gekoppeld aan de mogelijke verplaatsing van afrit 29 (afrit Huijbergsebaan) van de A4/A58 in zuidelijke richting nabij Heimolen. Een hotelgroep heeft volgens wethouder Ton Linssen interesse in een hotel met casino.
Zoom Invest Projectontwikkeling heeft van de gemeente opnieuw extra tijd gekregen voor de ontwikkeling van een landgoedhotel in de omgeving van Heimolen. Het college heeft besloten om de intentieovereenkomst opnieuw te verlengen tot eind dit jaar 2013.

Het bewonerscomité vindt dat het eventueel realiseren van op – en afritten nabij Heimolen zeker de komende eerste 10 jaren geen noodzaak is en dat te allen tijde de huidige op – en afrit 29 nabij de Huijbergsebaan open moet blijven. Het mag zeker niet zo zijn dat het realiseren van een landschaphotel nabij Heimolen een argument wordt om de op – en afritten nabij Heimolen te gaan realiseren.