Bewonerscomité Heimolen

Aansluiting op de kabel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

juni 2018 Glasvezel in het buitengebied wordt aangelegd.

M.b.t. de woningen in het gebied in de omgeving van Heimolen.  4 Juni was de einddatum, waarop bewoners in het buitengebied van de Brabantse Wal aan konden geven dat zij in hun woning een aansluiting op glasvezel willen. Na 4 juni heeft Glasvezel Buitenaf het termijn voor aanmelding gesloten. Meer dan 70% van alle bewoners in het buitengebied van de Brabantse Wal heeft aangegeven een glasvezelaansluiting te willen. Dat is ruim boven de 50%, die Glasvezel Buitenaf voor de realisatie eiste. Er gaat dus glasvezel komen. In het woongebied Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Groot Molenbeek, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg, Fianestraat en Hildernisse heeft meer dan 60% van de bewoners zich voor een aansluiting aangemeld.  Eind dit jaar is het de bedoeling dat er met de aanleg wordt gestart. In 2019 moet dan de hele aanleg gerealiseerd zijn en hebben de bewoners die zich aangemeld hebben, glasvezel in hun woning liggen. Glasvezel Buitenaf is nu verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Hier kunt u terecht met al uw vragen. Ook kunt u altijd contact opnemen met het bewonerscomité. Wij helpen u graag.

M.b.t. de woningen binnen de komgrens van Heimolen. De woningen binnen de komgrens van Heimolen liggen niet in het aansluitgebied en komen niet voor een aansluiting in aanmerking. Maar zoals eerder gemeld, is het bewonerscomité hierover in gesprek gegaan met Glasvezel Buitenaf. In dit gesprek gaf Glasvezel Buitenaf aan eventuele mogelijkheden verder te willen bekijken, zonder valse verwachtingen te wekken. N.a.v. dit gesprek heeft het bewonerscomité eind april onder de bewoners binnen de komgrens van Heimolen een peiling gehouden naar de belangstelling voor aansluiting op glasvezel. 10 bewoners gaven aan wel belangstelling te hebben. 8 bewoners wilden geen aansluiting en 69% gaf geen reactie. Vervolgens organiseerde het bewonerscomité op donderdag 17 mei jl. een informatieavond. Op deze avond waren slechts 5 bewoners aanwezig, waaronder 3 bewoners die al te kennen hadden gegeven belangstelling te hebben. Zowel het bewonerscomité als Glasvezel Buitenaf concluderen n.a.v. de gehouden peiling en de geringe opkomst bij de informatieavond dat de belangstelling voor een aansluiting op glasvezel onder de bewoners binnen de woonkern Heimolen gering is.

Voor 4 juni jl.hebben enkele bewoners toch nog gereageerd. In totaal hebben nu 14 bewoners in de woonkern Heimolen aan het bewonerscomité te kennen gegeven wel belangstelling te hebben voor een aansluiting op glasvezel. Glasvezel Buitenaf wil bekijken of er nog een mogelijkheid is voor deze bewoners binnen de komgrens van Heimolen om een glasvezelaansluiting in hun woning te realiseren. Het bewonerscomité heeft met Glasvezel Buitenaf afgesproken dat, als er zo wie zo een glasvezelkabel door de woonkern van Heimolen getrokken gaat worden, de woningen die langs de getrokken kabel liggen mogelijk meegenomen kunnen worden voor een aansluiting voor het tot de einddatum van aanmelding van 4 juni geldende tarief (eenmalig €1815,- of € 15,- telkens per maand. Dit alles per aansluiting). Of er zo wie zo een glasvezelkabel door de woonkern Heimolen getrokken gaat worden beslist Glasvezel Buitenaf in overleg met de aannemer. Wanneer deze beslissing genomen wordt  is nog onduidelijk en kan nog een aantal weken op zich laten wachten. Het bewonerscomité houdt hierover contact met Glasvezel Buitenaf.      

30 maart 2018 Voortgang aansluiten op glasvezelkabel.

Het bewonerscomité heeft de peiling m.b.t. de belangstelling voor aansluiting op glasvezelkabel onder de bewoners van Huijbergsebaan, Zandven, Groot Molenbeek, Nieuwebaan, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg en Fianestraat afgerond. In dit gebied hebben op dit moment 55% van de bewoners belangstelling voor een aansluiting. Pas als er voldoende belangstelling is (meer dan 50% van het aantal bewoners in het hele aansluitgebied) gaat Glasvezel Buitenaf in het najaar van 2018 starten met het aanleggen van glasvezel. Medio 2019 zou alles dan gerealiseerd kunnen zijn.

Op woensdag 4 april, aanvang 19.30 uur, is er in "Natuurlijk Kloof", Zurenhoek 5 te Bergen op Zoom een informatieavond voor de bewoners van het buitengebied van Bergen op Zoom, die in het aansluitgebied wonen en voor deze avond een uitnodiging hebben gehad. De woningen van deze bewoners liggen dan ook in het aansluitgebied van Glasvezel Buitenaf. Op deze avond worden de bewoners verder geïnformeerd over de kosten (eenmalig € 1815,- of maandelijks  € 15,- met daarbij bij beide keuzes de maandelijkse kosten van de dienstaanbieder, afhankelijk van de pakketkeuze. Voor 4 juni a.s. moeten bewoners zich aangemeld hebben bij een van de dienstaanbieders uit het aanbod van Glasvezel Buitenaf (Caiway, CBizz, Delta, Solcon of W3serve).

Het bewonerscomité heeft als ambassadeur nauw contact met Glasvezel Buitenaf en probeert de belangen van alle bewoners in Heimolen en omgeving zo goed mogelijk te behartigen.

De woningen binnen de komgrens van Heimolen liggen niet in het aansluitgebied van Glasvezel Buitenaf. Op de ambassadeursbijeenkomst van woensdag 28 maart jl. heeft het bewonerscomité uitvoerig gesproken met de persoon die eindverantwoordelijk is voor de aanleg. Afgesproken is dat Glasvezel Buitenaf binnen nu en veertien dagen in gesprek gaat met het bewonerscomité om de eventuele mogelijkheden te bezien en verder te bekijken hoe de situatie op Heimolen is m.b.t. aansluiting op glasvezelkabel, zonder hierbij al valse verwachtingen te wekken. Voorafgaand aan dit gesprek zal het bewonerscomité middels een nieuwsbrief de belangstelling voor aansluiting op glasvezelkabel onder de bewoners van Heimolen peilen.

19 februari 2018 Voortgang aanleg glasvezelkabel.

Op 1 februari jl. ondertekenden de drie Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf (voorheen MABIB) een samenwerkingsovereenkomst. Als er voldoende belangstelling is (meer dan 50% van het aantal bewoners in het aansluitgebied) gaat Glasvezel buitenaf starten met het aanleggen van glasvezel. Is de belangstelling minder dan 50% dan wordt er geen glasvezel aangelegd door Glasvezel buitenaf. De kosten voor aanleg van glasvezel tot in de woning zijn eenmalig € 1815 of telkens € 15 per maand. Wil men later, nadat het project is gerealiseerd, alsnog aangesloten worden op glasvezelkabel, dan komen er € 995 / € 2500 extra kosten bij voor de aansluiting vanaf de straat tot in de woning. 

In de afgelopen periode (2016-2017) hebben in totaal 34 bewoners van de woonomgeving Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg en Fianestraat aan het bewonerscomité kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor aansluiting op glasvezelkabel. Het bewonerscomité wil graag weten of deze bewoners nog steeds en of ook andere (meer) bewoners in genoemd woongebied belangstelling hebben voor aansluiting op glasvezelkabel. In deze maand februari gaat het bewonerscomité middels een nieuwsbrief en/of emailbericht de belangstelling onder de bewoners opnieuw peilen.

mei 2017

Op 9 mei informeert KPN/Reggefiber het bewonerscomité over de eigen bijdrage per huisaansluiting als KPN/Reggefiber glasvezel zou aanleggen in het buitengebied-oost van Bergen op Zoom (zie in onderstaand artikel van maart jl. de genoemde postcodes). KPN/Reggefiber heeft een begroting gemaakt. In het genoemde gebied staan 129 woningen die eventueel aangesloten zouden kunnen worden. De eigen bijdrage voor bewoners voor aanleg van Ftth (Fiber to the home, een glasvezelverbinding) bedraagt totaal € 370.320 of wel € 2871 per woning. Dan moet wel iedereen mee doen. Als er woningen afvallen wordt de eigen bijdrage per woning hoger.

Het bewonerscomité bespreekt de informatie van KPN/Reggefiber in haar vergadering van 15 mei jl. en komt tot de conclusie dat de eigen bijdrage erg hoog uitvalt. Het bewonerscomité besluit dientengevolge om geen verdere stappen meer te zetten richting KPN/Reggefiber en KPN/Reggefiber te bedanken voor de genomen moeite.

Het bewonerscomité wacht nu met de betrekking tot de voortgang inzake aanleg glasvezelkabel in het buitengebied van Bergen op Zoom verdere informatie van de gemeente af.

 

maart 2017

Op 16 maart is er op initiatief van het bewonerscomité een overleg tussen het bewonerscomité en KPN/Reggefiber. In dit overleg geeft een relatiemanager van KPN/Reggefiber op verzoek van het bewonerscomité uitleg over de mogelijkheden van aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied-oost van Bergen op Zoom. Het betreft de postcodes: 4625 DM (Huijbergsebaan), 4625 DH (Zandven), 4625 DG (Zuidgeest), 4625 AC Antwerpsestraatweg , 4625 DN en 4625 DC en DA (Heimolen en Bremstraat). Afgesproken wordt dat KPN/Reggefiber voor de genoemde postcodes gaat uitzoeken wat voor de bewoners de eigen bijdrage gaat worden als KPN/Reggefiber in genoemd gebied glasvezel zou gaan aanleggen.

februari 2017

Het bewonerscomité doet navraag bij MABIB en bij de gemeente over de voortgang m.b.t. de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied-oost van de gemeente Bergen op Zoom. Het blijkt dat er overleg is tussen de gemeente en MABIB.

januari 2016 Voortgang aansluiting op (glasvezel)kabel.

Op 23 november jl. heeft het bewonerscomité een klic-oriëntatieverzoek gedaan bij het Kadaster om te weten te komen welke kabels er in het buitengebied (Zandven en Zuidgeest) in de grond liggen.

Ook heeft het bewonerscomité een algemeen oriënterend onderzoek gedaan naar het aantal bewoners dat mogelijk belangstelling heeft voor glasvezelkabel. Het onderzoek is uitgevoerd in de gebieden met postcode 4625 DM (Huijbergsebaan), 4625 DH (Zandven), 4625 DG (Zuidgeest) en 4625 AC (Antwerpsestraatweg). Het aantal belangstellenden voor aansluiting op glasvezelkabel is momenteel 30. Alle genoemde postcodes vallen in het aansluitgebied van Mabib in het cluster van Bergen op Zoom (zie voor uitleg Mabib het artikel van 13 oktober jl. hieronder).

Het bewonerscomité heeft contact gezocht met Mabib. Mabib berichtte het bewonerscomité dat op 5 januari 2016 bekend zal worden of de aanvraag van Mabib bij BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) om subsidie/ een lening door het Breedbandfonds toegekend zal worden aan Mabib. Mabib schat in dat het cluster Bergen op Zoom voor medio 2017 op het programma staat. Ook berichtte Mabib aan het bewonerscomité dat de eenmalige kosten voor aansluiting in twee varianten betaald kunnen worden: variant 1: eenmalig 250 euro en 15 euro per maand; variant 2: eenmalige afkoop van 1810 euro. Verder berichtte Mabib nog na te willen denken over een win-win situatie voor bewonersgroepen. Mabib gaf aan belang te hebben bij een hoog aantal gebruikers/aansluitingen, zo snel mogelijk. Mocht u belangstelling hebben voor glasvezelkabel en woont u in het gebied met de genoemde postcodes en heeft u nog niet gereageerd naar het bewonerscomité, reageer dan alsnog en maak uw belangstelling kenbaar aan het bewonerscomité. U kunt reageren via de button boven aan deze pagina.

Het bewonerscomité blijft in contact met Mabib.

13 oktober 2015

Een 20-tal bewoners van Zandven,  Zuidgeest en Antwerpsestraatweg hebben aan het bewonerscomité Heimolen laten weten dat bij hen de wens leeft om aangesloten te worden op  kabel. Dit omdat zij graag verbetering willen in de voor hen huidige voorziening m.b.t.  telecommunicatie (telefoon, tv en internet). Het bewonerscomité heeft drie zaken uitgezocht:

  1. Mogelijkheid tot aansluiting op (glasvezel) kabel op dit moment?
  2. Wat voor bekabeling is er momenteel in het gebied Zandven en Zuidgeest aanwezig?
  3. Hoe is in het verleden een en ander verlopen?

Mogelijkheid tot aansluiting op (glasvezel) kabel op dit moment?

Op 6 oktober 2015 is er een informatief gesprek geweest met de gemeente en het bewonerscomité.

De gemeente gaf in dit gesprek aan dat glasvezelaansluiting de toekomst heeft en verwees naar Mabib een onderdeel van Mabin B.V. (een organisatie die in 2014 is opgericht om de aanleg te realiseren van zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen door heel Nederland).

Mabib (Maatschappij voor Breedband in Brabant) is als eerste project in Noord-Brabant actief . Mabib probeert daarbij in aanmerking te komen voor gelden uit het Breedbandfonds, een investeringsfonds in beheer van BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Dit fonds investeert in de realisatie van breedbandprojecten in buitengebieden in Noord-Brabant door leningen te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Het gaat daarbij om aanleg van fysieke infrastructuur. Mabib gaat 45.000 glasvezelaansluitingen aanleggen in Noord-Brabant. Begin 2016 start Mabib met de aanleg in het buitengebied in Noord-Brabant. Het totale buitengebied wordt ingedeeld in 20 deelgebieden. De aanleg van het hele gebied duurt ongeveer 2 jaar en vindt gefaseerd plaats.

Volgens de postcode-check op http://mabib.nl vallen de postcodes 4625DH (Zandven), 4625DG (Zuidgeest), 4625 DM (Huijbergsebaan) en ook 4625 AC (Antwerpsestraatweg) binnen het aansluitgebied van Mabib. Bewoners van de woningen binnen het aansluitgebied ontvangen bij de start van het project in hun deelgebied nadere informatie van Mabib over de mogelijkheden om hun woning/bedrijf aan te laten sluiten. Een aansluiting heeft éénmalige kosten (wellicht in oktober 2015 bekend) en maandelijkse kosten van het abonnement bij de gekozen dienstenleverancier. Kosten zijn ook mede afhankelijk van het aantal aansluitingen dat er in een cluster aangevraagd wordt. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. Het afnemen van diensten is natuurlijk niet verplicht. Bij geen afname monteert Mabib een kabel op rol in de straat en wordt er geen huisaansluiting gemaakt. Het is dan altijd mogelijk om nadien een betaalde na-aansluiting door Mabib te laten verzorgen. De kosten voor een na-aansluiting zullen hoger zijn dan een aansluiting tijdens de reguliere bouwperiode. Ook is het denkbaar dat een deelgebied eerder aan de beurt is als veel bewoners in een deelgebied (cluster) aangeven dat ze een aansluiting willen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat het goed is om af te wachten wanneer Mabib met informatie naar de bewoners binnen het aansluitgebied toe komt.

Voor verdere informatie en/of antwoord op vragen: http://mabib.nl

 

Wat voor bekabeling is er momenteel in het gebied Zandven en Zuidgeest aanwezig?

Het bewonerscomité heeft om op deze vraag een antwoord te krijgen een KLIC Oriëntatieverzoek aangevraagd bij het Kadaster. Het blijkt dat zowel KPN (telefoonlijn) als Ziggo (coax) kabels heeft liggen in het gebied Zandven en Zuidgeest. Aansluiting hierop is mogelijk, maar voor een goede ontvangst moet men kort bij de verdeelkast zitten anders is er teveel verlies. De afstand tot de verdeelkast is mede bepalend voor de kwaliteit. Hoe groter de afstand hoe minder de kwaliteit. Het overstolpen van een verdeelkast (nieuwe software plaatsen voor betere snelheid) gebeurt wel maar is mede afhankelijk van de vraag.

 

Het verleden.

 In  1996 benadert de toenmalige PNEM de bewoners in het buitengebied van deGemeente Woensdrecht voor aansluiting (CAI) en berekent  f 2000,- per aansluiting. Aansluitkosten in de bebouwde kom  waren f 200,-. Voorwaarde:  80% van de bewoners moet deelnemen.

Op 11-12-1996 doet de raad van de gemeente Woensdrecht een voorstel  om het nog beschikbare bedrag van f 135.000, over op de cai-exploitatie, beschikbaar te stellen als tegemoetkoming in de hoge (meer)kosten bij aansluiting voor bewoners in het buitengebied.

Op 19-12-1996 besluit  B&W van de gemeente Woensdrecht een credit te voteren van f 135.000 (over op de cai-exploitatie) en dit bedrag beschikbaar te stellen als tegemoetkoming in de hoge (meer)kosten bij aansluiting voor bewoners in het buitengebied. Dit alles na aansluiting door PNEM en na overleg van een rekening. Per aansluiting wordt een maximale tegemoetkoming gegeven van

f 900,- door de gemeente Woensdrecht. f 1100,- is voor eigen rekening (f200,- + f 900 meerkosten).

Op 01-01-1997 is de gemeentelijke herindeling een feit.

Op 25-02-1997 besluit B&W van de gemeente Woensdrecht om ook een tegemoetkoming van maximaal f 900,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de aansluitkosten (meerkosten) voor bewoners van Heimolen en omgeving die voor de herindeling woonachtig waren in de gemeente Woensdrecht. Verzoeken voor bijdrage kunnen per 1-1-1997 ingediend worden nadat de aansluiting is afgerond en de factuur door de aanvrager is betaald.

In december 1998 worden woningen in Heimolen aangesloten op CAI. Mevr. Hopmans (Huijbergsebaan) doet namens medebewoners verzoek aan de gemeente Woensdrecht voor een bijdrage in de aansluitkosten. Opgemerkt dient te worden dat afspraken van voor de gemeentelijke herindeling gelden tot twee jaar na de herindeling: tot 1-01-1999.

Op 24-06-1999 besluit de raad van de gemeente Woensdrecht om nog voor 6 aansluitingen in de Huijbergsebaan (nu Bergs grondgebied) een tegemoetkoming in aansluitkosten toe te kennen (verzoek Mevr. Hopmans).

Verder besluit de raad dat de Regeling Tegemoetkoming vervalt per 01-01-1999 voor bewoners van voormalig Woensdrechts grondgebied. Resterend bedrag komt beschikbaar voor bewoners in het buitengebied van Woensdrechts grondgebied.

In juni 2000 doet  het toenmalige  Essent Kabelcom aan bewoners van het buitengebied in Bergen op Zoom een aanbod voor aansluiting op het kabeltelevisienet . Essent Kabelcom levert daarbij in dit aanbod eenmalig een aanzienlijke financiële bijdrage in de totale aansluitkosten. In dit aanbod betalen bewoners eenmalig een bedrag van f 1320,- exclusief BTW voor een aansluiting op het toenmalige moderne kabelnetwerk. Voorwaarde is wel dat 75% van de bewoners in de betreffende buurt (cluster) gebruik moet maken van het eenmalige aanbod.

In september 2000 bericht Essent Kabelcom aan de voor aansluiting aangemelde bewoners van Zandven en Zuidgeest  dat het aantal positieve reacties op het aanbod van Essent Kabelcom in de buurt (cluster) beduidend lager is dan de gestelde norm en dat dientengevolge niet wordt overgegaan tot bekabeling in de buurt.

Op 30-08-2001 besluit de raad van de gemeente Woensdrecht dat de Bijdrageregeling CAI Buitengebied, vastgesteld d.d. 19-12-1996 beëindigt per 1-01-2002. Het nog beschikbare krediet zal niet benut worden en derhalve niet aangewend worden ten laste van de algemene bestemmingsreserve.