Bewonerscomité Heimolen

Aansluiting op glasvezelkabel

maart 2020 Voortgang aansluiting op glasvezel.

Sinds september 2019 zijn we nu weer een half jaartje verder. De campagne liep tot 14 oktober 2019. Het benodigde deelnemerspercentage van  35% aansluitingen werd op die datum niet gehaald. Na intern beraad heeft Glasvezel Buitenaf besloten toch zoveel mogelijk adressen met een coax aansluiting in het buitengebied Brabantse Wal en Halderberge fase 2 van glasvezel te voorzien. Inmiddels zijn de kabels in Heimolen en omgeving in de grond gelegd. De aanleg langs de openbare weg en de aanleg van de weg naar de woningen is gerealiseerd. Bewoners wachten nu nog op de aansluiting in de woning. Daarna kan de activering van de glasvezelaansluiting plaats vinden. De verwachte opleverdatum is juni 2020.

september 2019 Campagne glasvezel op Heimolen loopt.

Op dit moment loopt de campagne voor een glasvezelaansluiting op Heimolen. Als 35 % van alle aangeschreven adressen voor 14 oktober 2019 een abonnement bij één van de vier dienstaanbieders van Glasvezel Buitenaf afsluit komt er glasvezel op Heimolen en gaan ook deze adressen mee tijdens de aanleg van glasvezel. Aanmelden doet u door zelf een glasvezel-abonnement af te sluiten bij één van die vier dienstaanbieders.  In de glasvezelkrant die u van Glasvezel Buitenaf heeft gekregen staat alle informatie. Ook op de website: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/BrabantseWalenHalderberge-fase2 kunt u uitgebreide informatie vinden en zich aanmelden.

Naast de abonnementskosten betaalt u een vastrechtvergoeding van: of € 7,50 (jaarlijks geïndexeerd) per maand zolang het contract loopt of u kiest voor een afkoopsom van eenmalig € 1000.  Het is goed om te weten dat u bij de dienstaanbieders van Glasvezel Buitenaf een jaarabonnement afsluit, dat u na één jaar kan stopzetten. Stopt u na één jaar en heeft u gekozen voor een vastrechtvergoeding van € 7,50 per maand en heeft u bij uw huidige dienstaanbieder uw abonnement stop gezet, dan heeft u voor (12 x € 7,50) € 90  glasvezel in uw huidige woning liggen. Na één jaar heeft u de vrije keuze of u doorgaat met glasvezel of dat u terugkeert naar uw huidige dienstaanbieder. Zou u of een nieuwe bewoner na meerdere jaren besluiten om toch te kiezen voor glasvezel dan ligt de glasvezel al in uw woning klaar en gaat u of de nieuwe bewoner vanaf dat moment weer € 7,50 (jaarlijks geïndexeerd) per maand betalen.

Bekijk welke diensten u nu afneemt en vergelijk de kosten van uw huidige abonnement met de kosten van een gelijkwaardig abonnement bij een van de dienstaanbieders van Glasvezel Buitenaf.

Laat u goed informeren en lees alle beschikbare informatie aandachtig door. Maak zo vervolgens bewust uw eigen afweging en keuze. Pak als bewoners van Heimolen nu uw kans als u overtuigd bent dat glasvezel voor u nu of in de toekomst een meerwaarde is!

Ton Hermus, secretaris bewonerscomité Heimolen & ambassadeur Glasvezel Buitenaf.

augustus 2019 Glasvezel nu ook op Heimolen mogelijk.

Glasvezel Buitenaf heeft een beslissing genomen m.b.t. aanleg van glasvezel in de lintbebouwingen in o.a. Bergen op Zoom (Heimolen en delen van Halsteren), Woensdrecht (Calfven), Ossendrecht en Putte. De campagne start rond 19 augustus a.s. in week 34. Glasvezel Buitenaf zal dan alle postadressen die o.a. op Heimolen in aanmerking komen voor een aansluiting op glasvezel aanschrijven en middels een brief informeren. Ook de data voor een informatieavond in week 36 zullen bekend worden gemaakt. De campagne loopt tot 14 oktober. Tijdens de campagne kunnen bewoners zich middels een inschrijfformulier aanmelden voor een glasvezelaansluiting. Glasvezel Buitenaf zal de bewoners hierover informeren.

Voor glasvezel in de Lintbebouwing (zoals Heimolen) heeft Glasvezel Buitenaf een nieuw businessplan ontwikkeld, wat inhoudt dat de kosten voor een aansluiting zullen zijn: eenmalig € 1000,- of € 7,50 (geïndexeerd) per maand gedurende de hele looptijd. Kies je na de campagneperiode alsnog voor een aansluiting dan + € 995,- extra kosten.

De overweging die Glasvezel Buitenaf heeft gemaakt en die tot een nieuw businessplan voor het project Lintbebouwing heeft geleid is als volgt:  1. Er is meer graafwerk te verrichten dan in de kleine kernen en minder dan in het buitengebied omdat - bij een lintbebouwing zoals Heimolen en Calfven de huizen doorgaans verder uit elkaar liggen. - vaak zijn er grotere voortuinen waar meer graafwerk verricht moet worden. In de kleine kernen zoals Lepelstraat en de Heen liggen de huizen in rijtjes dicht bij de straat en tegen elkaar aan gebouwd. 2. Er zijn minder adressen per deelgebied.

mei 2019 Voortgang aansluiting op glasvezel.

In maart 2019 heeft de aannemer van Glasvezel Buitenaf de definitieve planning van de hoofdkabel in het buitengebied afgerond. Vast staat dat deze kabel niet door Heimolen komt te lopen. Via de Huijbergsebaan, Zandven en Zuidgeest loopt de hoofdkabel naar de Antwerpsestraatweg.

Begin april jl. is Glasvezel Buitenaf gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Bergen op Zoom (fase 1). Volgens planning start in het derde kwartaal van 2019 de aanleg in het gebied Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg en Fianestraat (fase 3).

Betekent dit nu dat er voor de bewoners van Heimolen geen aansluiting gerealiseerd kan worden? Glasvezel Buitenaf heeft voor de Brabantse Wal onlangs een nieuw project als pilot afgerond: aanleg van glasvezel in de kleine kernen van de Brabantse Wal en Halderberge. De pilot betreft de woonkernen van Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Stampersgat, Kruisland, De Heen en Lepelstraat. Bij een deelname vanaf 35% krijgen deze kernen een aansluiting. Voor dit project hanteert Glasvezel Buitenaf een ander businessmodel. Men hoeft, zoals dit in het buitengebied wel het geval is, geen vastrechtvergoeding van € 1815 eenmalig of € 15,33 (geïndexeerd) maandelijks te betalen op basis van argumenten van kostprijzen in de kernen versus buitengebied en marktoverwegingen. Lange afstanden, relatief weinig woningen en veel natuurlijke barrières zorgen er voor dat er in het buitengebied veel gegraven moet worden. Daardoor zijn de kosten in het buitengebied veel hoger dan in de woonkernen waar de afstanden veel kleiner en de kosten daardoor veel lager zijn. Een extra bijdrage van de inwoners is dan niet nodig. Wel moet men een abonnement afsluiten bij een van de dienstaanbieders, zoals dat ook bij de aanleg in het buitengebied buiten de woonkernen het geval is. Begin mei is de campagne van de pilot in genoemde woonkernen afgesloten met als resultaat dat in alle woonkernen van de pilot 35% of meer bewoners zich voor een aansluiting hebben aangemeld. In deze woonkernen wordt ook glasvezel aangelegd.

Heimolen is ook een kleine woonkern in het buitengebied van de Brabantse Wal. Het bewonerscomité zet zich nu in voor aanleg van glasvezel in Heimolen onder de condities van aanleg van glasvezel in de kleine kernen van de Brabantse Wal, dus zonder de kosten van een vastrechtvergoeding van € 1815 eenmalig of €15,33 (geïndexeerd) maandelijks. Op woensdag 29 mei jl. heeft het bewonerscomité hierover nog contact gehad met Glasvezel Buitenaf.

 

januari 2019

Met betrekking tot de aansluiting van woningen op glasvezel binnen de komgrens van Heimolen heeft het bewonerscomité tussen 4 juni 2018 en nu ( januari 2019) een aantal keren contact gehad met Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf geeft steeds aan dat het geven van een definitief uitsluitsel of bewoners van Heimolen wel of niet meegenomen kunnen worden in een aansluiting op glasvezel afhankelijk is van het ontwerp van de ondergrondse infrastructuur. De aannemer is hier mee bezig. Afhankelijk van hoe de kabels gaan lopen wordt beslist of ook bewoners van Heimolen meegenomen kunnen worden voor een aansluiting. Eind december jl. berichtte Glasvezel Buitenaf dat het ontwerp samen met de vier betrokken gemeentes besproken en afgestemd wordt. Als het ontwerp definitief is zal Glasvezel Buitenaf een beslissing nemen. In week 3 (januari 2019) heeft Glasvezel Buitenaf opnieuw een intern overleg.