Bewonerscomité Heimolen

Wie zijn wij?

 

 

Het Bewonerscomité Heimolen bestaat uit een aantal bewoners van Heimolen en omgeving.

Het comité is een aanspreekpunt voor alle bewoners van Heimolen, Bremstraat,  Antwerpsestraatweg – Oude Tol, Fianestraat, Groot Molenbeek, Huijbergsebaan, Nieuwebaan, Zandven, Zuidgeest en Oude Postbaan. Dit als het gaat om onderwerpen van algemeen belang voor meerdere bewoners.

In 2009 is de Stichting Buurtschap Heimolen opgericht, met als uitvoerend orgaan het Bewonerscomité Heimolen. 

Het Bewonerscomité Heimolen bestaat uit de volgende leden:

Gerard Kamp

Voorzitter, Algemeen contact Heimolen, Verkeerszaken, Overleg TNO

  

Jac Nuijten

Algemene juridische zaken, COVM, Contactpersoon Huijbergsebaan/Zandven

 

Chris Franken

Secretaris, Contactpersoon Antwerpserstraatweg en Oude Tol

  

 

Stefan Kipping

AED apparaat Zandven, Onderhoudscontracten AED, Contactpersoon Heimolen

 

 

Jolanthe Krepel

AED, Onderhoudscontracten AED, Verkeersveiligheid, Contactpersoon Heimolen

 

Herman Maassen

Wateroverlast Bremstraat, Contactpersoon Bremstraat

  

Han Dietvorst

Website beheer, E-mail beheer, Contactpersoon Heimolen

 

 

De Stichting Buurtschap Heimolen bestaat vanaf 01-12-2023 uit de volgende leden:

Gerard Kamp (voorzitter)
Chris Franken (secretaris)
Vacant (penningmeester)
Jolanthe Krepel (lid)
Jac Nuijten (lid)

 

Wat we doen.

Afhankelijk van wat er speelt, maar gemiddeld 1 keer in de 7 weken komt het comité in een overleg bij elkaar op zaterdagochtend. Ontwikkelingen, plannen van de gemeente, en alle andere relevante gebeurtenissen die zich afspelen in Heimolen en omgeving  worden doorgenomen. Er is een nauw contact met de gemeente. Daar waar wij dit nodig achten wordt informatie opgevraagd, bezwaren ingediend, maar vooral ook constructief meegedacht. Soms wordt er expertise van buitenaf ingehuurd. Als er belangrijke zaken spelen worden raadsvergaderingen bijgewoond. Altijd wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de algemene belangen van de bewoners. Bewoners zelf kunnen ten allen tijde ideeën aandragen, vragen stellen, of op een andere manier meedenken. Als het bewonerscomité iets te melden heeft wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Het is ook altijd mogelijk voor de bewoners om een vergadering bij te wonen, als dit van tevoren bij het secretariaat wordt kenbaar gemaakt (zie agenda voor data).

De kosten die we maken worden gedragen door de leden zelf, en door donaties van bewoners. De kosten om procedures te kunnen voeren worden deels vergoed door subsidies van de overheid als de Stichting voldoet aan de geldende criteria hiervoor.

 

⇒ Oprichtingsakte van de Stichting Buurtschap Heimolen

⇒ Huishoudelijk reglement Vereniging Bewonerscomité Heimolen