Bewonerscomité Heimolen

Links

  • Wijkagent voor Heimolen en omgeving: De vorige wijkagent van Borgvliet, Langeweg en het buitengebied Zuid, Christine Monteny, heeft de eenheid Bergen op Zoom verlaten. Zij is wijkagent geworden in de eenheid Rotterdam. We hopen binnenkort een opvolger te kunnen voorstellen. U kunt tot die tijd een beroep doen op een van de andere politiemensen van basisteam Bergen op Zoom. Bel hiervoor 0900-8844.
  • Politie melding unanieme zaken: 0800-7000 of via de website van de politie: www.politie.nl
  • Gemeente Bergen op Zoom:  www.bergenopzoom.nl
  • Melding klachten geluidshinder vliegbasis: Bel voor informatie of klachten over vliegverkeer van militaire vliegtuigen het gratis informatienummer 0800-022 60 33. U kunt ook het klachtenformulier vliegbewegingen invullen.
  • m.b.t. afvaldumping, stankoverlast of anders meldingen van overlast in het buitengebied maak een melding via de site van de gemeente of bel 0900 9965432 (24 uur per dag bereikbaar). Of maak een melding met je telefoon via de Buiten Beter App: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij een probleem in de buitenruimte ziet!
  • Links m.b.t. burgerhulpverlening:  https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/    https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener/wat-doet-een-burgerhulpverlener
  • Rapport VVN Verkeershinder op Heimolen