Bewonerscomité Heimolen

Agenda en verslag

                

De eerstvolgende bijeenkomst van het Bewonerscomité Heimolen is op zaterdag 16 maart 2024

                 Plaats: Heimolen 56 Bergen op Zoom, in eetcafé 't Nest van camping "Uit en Thuis".

                 Tijd: aanvang: 09:30 uur

 

Agenda:

 

 1. Verslag vergadering d.d. 28 januari 2024
 2. Mededelingen en in- en uitgaande post
 3. Buren-bbq op 6 april 2024 (bij bedrijf Jeroen Huijsmans)
 4. Actualiseren website
 5. Toekomst TNO terrein
 6. AED vervolg (opleidingen)
 7. Vliegbasis Woensdrecht
 8. Rondvraag
 9. Actielijst
 10. Vaststelling volgende vergadering
 11. Sluiting

 

Wilt u bovenstaande bijeenkomst (gedeeltelijk) bijwonen of heeft u opmerkingen, aanvullingen of ideeën neem dan contact met ons op. Stuur uw bericht naar of naar Heimolen 28a 4625DC Bergen op Zoom. Uw onderwerp wordt dan besproken tijdens de bijeenkomst. Desgewenst wordt u uitgenodigd om uw onderwerp toe te lichten.

 

Verslagen: