Bewonerscomité Heimolen


Stichting Buurtschap Heimolen

Er is een 2de WhatsApp-groep aangemaakt.

Bewoners kunnen zich aanmelden voor deze WhatsApp-groep voor meldingen anders dan veiligheid.

Lees meer op de pagina ' Buurtpreventie' Buren bellen buren.

Onderwerpen

TNO Heimolen BV Nieuwe Bestemming

TNO Heimolen BV heeft per 1-1-2014 alle bedrijfsactiviteiten op het terrein bij Heimolen stop gezet. Op termijn zal TNO uit Heimolen vertrekken. Voor het terrein wordt gezocht naar een nieuwe/andere bestemming.


Buurtpreventie BurenBellenBuren

De veiligheid van het woongebied Heimolen en omgeving is voor het bewonerscomité een steeds terugkerend punt van aandacht.


Wegen Zandven en Zuidgeest

Bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben over de staat van de weg contact opgenomen met het bewonerscomité. Het bewonerscomité heeft met regelmaat over dit onderwerp contact met de gemeente.


AED defibrillator op Heimolen

Bewoners van Heimolen hebben voorgesteld om een AED apparaat op Heimolen te plaatsen. De mogelijkheden voor plaatsing worden onderzocht.

 

COVM

Het bewonerscomité heeft met een afgevaardigde zitting in het COVM.

 


380KV Hoogspanningslijn

Tennet gaat in het gebied van Heimolen en omgeving een nieuwe 380KV hoogspanningslijn realiseren.


Verkeershinder op Heimolen

Voortgang t.a.v. de klachten over verkeershinder op Heimolen.


Aansluiting op de kabel

Bij bewoners van Zandven, Zuidgeest en Antwerpsestraatweg leeft de wens om hun huidige (trage) voorziening m.b.t. telecommunicatie te verbeteren.

Wie wij zijn.

Het Bewonerscomité Heimolen bestaat uit een aantal bewoners van Heimolen en directe omgeving.

Lees meer

 

Wat we doen.

Het bewonerscomité is een aanspreekpunt voor alle bewoners van Heimolen en omgeving als het gaat om onderwerpen van algemeen belang voor meerdere bewoners.

Lees meer