Bewonerscomité Heimolen

April 2022

Voor veel van de bewoners reeds bekend, maar graag willen we nieuwe bewoners van Heimolen en omgeving attenderen op de "Buurtpreventie- whatsappgroep". Deze whatsapp-groep is bedoeld voor meldingingen van verdachte personen, inbraak, overval, brand, vernieling en andere politiezaken.

Sinds kort hebben we een nieuwe wijkagent haar naam is Christine Montenij. Ze is wijkagent voor Nieuw Borgvliet, Heimolen en omgeving. Zij is ook aanwezig in de whatsapp-groep en zal hierdoor ook geinformeerd blijven over actuele en noodzakelijke meldingen.

Voor meldingen aan de politie kan ook gebruik gemaakt worden van tel. 0900-8844 en voor anonieme zaken 0800-7000.

Het komt met enige regelmaat voor dat de Whatsapp-groep Heimolen Buurtpreventie door bewoners ook gebruikt wordt voor andere meldingen zoals meldingen over vermiste (huis)dieren of andere zaken dan voor meldingen m.b.t. veiligheid. Omdat de beheerders van de Whatsapp-groep het gevoel hebben dat bewoners wellicht ook graag andere zaken met elkaar willen delen is er in 2017 een 2de WhatsApp-groep opgezet voor Heimolen en omgeving met de naam "Prikbord Heimolen e.o." Op dit 2de Whatsapp-groep kunnen bewoners alle mededelingen of vragen kwijt die niets te maken hebben met de Whatsapp-groep Buurtpreventie.

Om deel te nemen aan WhatsApp-groep "Heimolen Buurtpreventie en/of Prikbord” stuur je een e-mailbericht aan de beheerders, naar heimolen-bp@hotmail.nl of een Whatsapp bericht naar 06 128 66 105 met vermelding van je voornaam, achternaam, adres, mobiele nummer en e-mail adres.

 

juli 2017

Het komt met enige regelmaat voor dat de WhatsApp-groep Heimolen Buurtpreventie door bewoners ook gebruikt wordt voor andere meldingen zoals meldingen over vermiste (huis)dieren of andere zaken dan voor meldingen m.b.t. veiligheid. Omdat de beheerders van de WhatsApp-groep het gevoel hebben dat bewoners wellicht ook graag andere zaken met elkaar willen delen is er nu een 2de WhatsApp-groep opgezet voor Heimolen en omgeving met de naam "Prikbord Heimolen e.o." Op dit 2de WhatsApp-groep adres kunnen bewoners alle mededelingen of vragen kwijt die niets te maken hebben met de WhatsApp-groep Buurtpreventie (melding van verdachte personen, inbraak, overval, brand, vernieling en andere politiezaken).

Om deel te nemen aan deze 2de WhatsApp-groep, genaamd "Prikbord Heimolen e.o.", stuur je een emailbericht aan de beheerder met de vermelding Prikbord, met daarbij voornaam, achternaam, adres en mobiele nummer. Je moet wel 12 jaar of ouder zijn. Het emailadres van de beheerder kunt u opvragen bij het bewonerscomité Heimolen.

Als je al deelneemt aan de WhatsApp-groep "Heimolen Buurtpreventie" dan is een emailbericht met vermelding Prikbord, voor- en achternaam voldoende.

Heeft u zich als (nieuwe) bewoner van Heimolen en omgeving nog niet opgegeven als lid van de WhatsApp-groep "Heimolen Buurtpreventie", doe dat dan vandaag nog. Elders op deze webpagina bij 'februari en mei 2014' kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden als lid.

 

februari 2017

De WhatsApp-groep is onlangs een samenwerking aangegaan met WhatsApp-groep Bergen op Zoom Oost buitengebied. De WhatsApp-groep beheerders nemen deel in elkaars groep en wanneer er bepaalde info van belang is voor de eigen groep zal deze informatie worden doorgegeven aan de bewoners door de eigen WhatsApp-groep beheerder. Zodoende wordt het preventiegebied groter zonder dat elke groep een te groot aantal deelnemers krijgt.

oktober 2016

Op 12-10-2016 vindt er een gesprek plaats met de wijkagent dhr. Stalpers en het bewonerscomité over de voortgang van de WhatsApp-groep. De wijkagent geeft aan dat bewoners bij verdachte zaken met spoed, zoals inbraak of overval, eerst 112 moeten bellen. Vervolgens moeten de bewoners het voorval dan direct op de Whatsapp-groep melden met de mededeling dat de politie al geïnformeerd is. Bij verdachte zaken zonder spoed moeten bewoners het voorval direct melden op de WhatsApp-groep. De wijkagent krijgt dan via de beheerder de melding door.

De wijkagent, de heer Stalpers, wil graag geïnformeerd worden m.b.t. bewoners die een buitencamera hebben. Graag dit als bewoner melden via email aan de wijkagent.

mei 2016 WhatsAppgroepsborden geplaatst.

Het bewonerscomité Heimolen heeft in overleg met de wijkagent en de gemeente op eigen initiatief zes WhatsAppgroepsborden aangeschaft.   Onlangs hebben medewerkers van de gemeente de waarschuwingsborden in Heimolen en omgeving (Zandven, Zuidgeest en Antwerpsestraatweg|) geplaatst. In andere gemeenten en/of wijken blijkt dat van deze borden een preventieve werking uitgaat. Het bewonerscomité hoopt dat deze borden bijdragen aan meer veiligheid voor de bewoners van Heimolen en omgeving. Hebt u zich als bewoners van Heimolen en omgeving nog niet opgegeven als lid van de WhatsAppgroep. Doe het dan vandaag nog. Elders op deze pagina kunt u lezen hoe u dat moet doen.

januari 2016 WhatsAppgroep, voortgang.

Het bewonerscomité heeft in januari jl. een gesprek gehad met de wijkagent, dhr. Erik Stalpers. In dit gesprek zijn een drietal onderwerpen ter sprake gekomen.

1. Het is niet mogelijk om op het telefoontoestel van de wijkagent de WhatsAppgroep Heimolen te installeren, zodat de wijkagent de berichten direct zelf binnen krijgt. Technisch is het wel mogelijk maar de politieleiding heeft dit om veiligheidsreden afgeraden. Er is nu gekozen voor een andere oplossing. De WhatsApp groepsbeheerder stuurt de "Heimolen WhatsApp groepsberichten" direct per e-mail door naar de mobiele telefoon van de wijkagent. De wijkagent kan dan indien relevant direct antwoorden, waarna de WhatsApp groepsbeheerder op zijn beurt relevante meldingen weer door kan geven aan de "Heimolen WhatsAppgroep".  Het bewonerscomité is nu op zoek naar een plaatsvervangend WhatsApp groepsbeheerder omdat de huidige WhatsApp groepsbeheerder niet altijd bereikbaar is. Ben u woonachtig in het gebied van Heimolen en omgeving en heeft u interesse als plaatsvervangend WhatsApp groepsbeheerder, neem dan contact op met het bewonerscomité.

2. Er is ook gesproken over het oprichten van een buurtpreventieteam voor Heimolen en omgeving. Zowel de wijkagent als het bewonerscomité zien een buurtpreventieteam in Heimolen en omgeving niet zitten. De omgeving is vooral landelijk gebied, uitgestrekt en heel anders van samenstelling in vergelijking met een stadswijk. Ook schat zowel de wijkagent als het bewonerscomité in dat het moeilijk zal zijn om voldoende mensen te vinden die in een dergelijk team willen participeren.

3. Eén van de bewoners van Heimolen en omgeving opperde het idee om borden te plaatsen in Heimolen en omgeving met daarop de kennisgeving dat in deze buurt een WhatsAppgroep actief is. Het blijkt elders dat dergelijke borden preventief werken. Het bewonerscomité en de wijkagent staan positief tegenover dit idee en gaan samen uitzoeken hoe een en ander gerealiseerd kan worden.

Home


 

"ONS BUURTSCHAP LEEFT" 

Welkom op de website van Bewonerscomité Heimolen!

De plek om te lezen wat er speelt en leeft in ons buurtschap.

Onderwerpen

TNO Heimolen BV Nieuwe Bestemming

TNO Heimolen BV heeft per 1-1-2014 alle bedrijfsactiviteiten op het terrein bij Heimolen stop gezet. Op termijn zal TNO uit Heimolen vertrekken. Voor het terrein wordt gezocht naar een nieuwe/andere bestemming.


WhatsApp-groep 'Heimolen Buurtpreventie'.

De veiligheid van het woongebied Heimolen en omgeving is voor het bewonerscomité een steeds terugkerend punt van aandacht.


Wegen Zandven en Zuidgeest

Bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben over de staat van de weg contact opgenomen met het bewonerscomité. Het bewonerscomité heeft met regelmaat over dit onderwerp contact met de gemeente.


AED defibrillator op Heimolen, Zandven/Nieuwebaan en Huijbergsebaan

Vanuit de Nieuwebaan is voorgesteld om ook een AED apparaat op Zandven/Nieuwebaan te plaatsen. De AED is inmiddels geplaatst.

 

COVM

Het bewonerscomité heeft met een afgevaardigde zitting in het COVM.
380KV Hoogspanningslijn

Tennet gaat in het gebied van Heimolen en omgeving een nieuwe 380KV hoogspanningslijn realiseren.


Verkeershinder op Heimolen

Voortgang t.a.v. de klachten over verkeershinder op Heimolen.


Zonnepanelen

Plan voor zonnepanelen bij Zuidgeest, nabij Heimolen.
Zwerfvuil drugs overlast Oude Postbaan

Zwerfvuil drugs overlast Oude Postbaan.

 

Wateroverlast Bremstraat

Ontwikkelingen rond de wateroverlast in de Bremstraat.Alternatieve landbouwroute

Ontwikkelingen rond de plannen voor een alternatieve landbouwroute.


Locatie voor niet gesprongen explosieven

Ontwikkelingen rond de locatie voor het ontploffen van explosieven door de EOD.


Geschiedenis buurtschap Heimolen

De geschiedenis van buurtschap Heimolen.
Fotohoek van buurtschap Heimolen

Fotohoek met de mooiste ingezonden foto's van Buurtschap Heimolen.

februari en mei 2014 Aanmelden als lid WhatsAppgroep

In februari en mei 2014 is de buurtpreventie "Buren bellen Buren" verder uitgebreid met een WhatsApp groep als goede aanvulling om elkaar als buurtgenoten van verdachte situaties op de hoogte te brengen. WhatsApp werkt eenvoudig, gaat snel en is doeltreffend om de buurtveiligheid te verhogen.

Hoe kun je hieraan meedoen?
Je moet in bezit zijn van een Smartphone met daarop het programmaatje Whatsapp geïnstalleerd.

  • Zet "Heimolen Buurtpreventie" in je telefoonlijst met daarbij het nummer 06 128 66 105. Stuur vervolgens een sms naar dit nummer met je naam, adres en je email - adres. Daarna zie je automatisch op jouw WhatsApp je naam in de groep verschijnen en kun je via 'Groepsinformatie' de andere deelnemers (buren) zien. Later krijg je per email een overzicht van alle deelnemers met naam en adres met daarbij een kaartje van de groepsgebieden.
  • Je kan deelnemen met meer dan 1 persoon op hetzelfde adres; procedure is zoals hierboven.
  • Afmelden hoeft niet. Indien je niet meer wil deelnemen verwijder je eenvoudig de Heimolen Buurtpreventie Groep uit Whatsapp van je telefoon. Indien dit per ongeluk gebeurt of je wil weer opgenomen worden in deze groep dan stuur je opnieuw een sms naar 06 128 66 105 met weer je naam, adres en je email - adres.
  • Zorg voor een constante verbinding met Whatsapp via je G3/G4 databundel van je provider of via WiFi. In het buitenland is alleen verbinding met WiFi aan te raden, vanwege mogelijke hoge datakosten.

Wat is verder belangrijk.
- Geef bij spoedeisende situaties altijd door dat je 112 al gebeld hebt, zodat niet iedereen gaat
bellen.
- Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en woonachtig in Heimolen en omgeving.
- Gebruik deze WhatsApp- groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact.

februari 2013

In februari 2013 heeft de wijkagent Erik Stalpers in overleg met het Bewonerscomité Heimolen het initiatief "Buren bellen Buren"gelanceerd. Dit initiatief is bedoeld om de veiligheid in Heimolen en omgeving te vergroten door een grote betrokkenheid en samenwerking van de buurtbewoners zelf.

"Buren bellen Buren" houdt in dat buurtgenoten:

  • bij vreemde of verdachte situaties met elkaar contact opnemen om de verdachte situatie te boordelen. In sommige gevallen kan een verdachte situatie aanleiding zijn om met twee of meerdere buurtgenoten poolshoogte te gaan nemen.
  • bij erg verdachte situaties contact opnemen met de coördinator Paul Vos (06 20789996) om de situatie te melden.
  • bij spoedeisende situaties direct 112 bellen.