Bewonerscomité Heimolen

31 oktober 2014

Op 24 september 2014 is de klankbordgroep Studie Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur opnieuw bijeen geweest. De gemeente presenteerde tijdens deze bijeenkomst het opgestelde conceptadvies. De ingezette koers en beleidslijn om verkeer te verdelen over de hoofdwegenstructuur zoals vermeld in het verkeersplan blijft gehandhaafd. Verkeersstromen op toegangswegen van en naar Bergen op Zoom verdelen i.p.v. bundelen blijft uitgangspunt. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat de route via de huidige afrit 29 - Huijbergsebaan - Dokter de Ramlaan voldoet als ontsluiting van het Lievensberg Ziekenhuis. Wel is deze route onvoldoende herkenbaar vanaf de snelweg. Bewegwijzering vanuit het zuiden via de huidige afrit 29 is voor verbetering vatbaar.  In het conceptadvies wordt een onderzoek naar bewegwijzering hoofdwegenstructuur voorgesteld. (Verkeersplan 2015). Op langer termijn is een aparte ontsluiting nabij de huidige afrit 28 voor Lievensberg Ziekenhuis wenselijk.

Op 6 oktober jl. is de gemeenteraad geïnformeerd met betrekking tot het conceptadvies. Op 19 november komt het conceptadvies ter bespreking in de commissie Stad en Ruimte. Op 27 november vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats.