Bewonerscomité Heimolen

juni 2018 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding

We zijn inmiddels weer een klein half jaartje verder. Ook al lijkt het stil aangaande de voortgang, niets is minder waar. Het tracé ligt op hoofdlijnen vast. Tennet werkt momenteel naar een meer definitief tracé toe en doet dat door alle verzoeken, optimalisatiemogelijkheden en knelpunten verder te onderzoeken. In ontwerpateliers worden de optimalisaties met betrokkenen, zoals o.a. de directe omgeving, gemeenten, natuurorganisaties, landgoedbeheerders en bewoners(comités) verder besproken. In die werkateliers gaat het over de mogelijkheden om aan wensen te kunnen voldoen en de afwegingen die hierbij gemaakt moeten worden. Meerdere gesprekken zullen leiden tot een definitieve aanpassing van het tracé.

Op donderdag 17 mei jl. heeft het eerste ontwerpatelier plaats gevonden.  In dit eerste ontwerpatelier zijn de verschillende belangen en wensen van betrokkenen aangaande het 380kV kabeltracé Brabantse Wal in beeld gebracht. Ook het bewonerscomité heeft hier aan deel genomen en de wens dat de ondergrondse verbinding bij Woensdrecht (Landgoed Mattemburgh) (P1-vWoe) doorgetrokken wordt bij Heimolen onder de A4 en de Huijbergsebaan door met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan (gedeelte van het tracé P1-vBe) duidelijk naar voren gebracht. Dit alles krijgt een vervolg in een tweede ontwerpatelier.