Bewonerscomité Heimolen

september 2019 Voortgang besluit minister.

In de eerste week van september zijn er in de kamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld. Uit de antwoorden van de minister op die vragen blijkt dat de minister voornemens is, in overeenstemming met het advies van de samenwerkende overheden, om voor uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom een verlengd kabeltracé in de buisleidingenstraat, aansluitend op uitwerkingsgebied 2 Brabantse Wal, nader te onderzoeken. Dit omdat er dan mogelijk een alternatief ontstaat zonder dat grootschalige bomenkap in het Natura 2000-gebied nodig zal zijn.

Eind september wordt er een besluit van de minister verwacht.