Bewonerscomité Heimolen

december 2012

In december 2012 deelt het Ministerie van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu mede bezig te zijn met het voorbereiden van een (rijks)inpassingsplan. In dat inpassingsplan zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380KV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Voor dit tracé worden twee voorbereidingsbesluiten vastgesteld: een voor de provincie Zeeland en een voor de provincie Noord-Brabant.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 december 2012. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.
Nadere informatie via Bureau Energieprojecten 070 3798979.