Bewonerscomité Heimolen

april 2017

Begin april verschijnt het document "Zuid-West 380kV Oost Hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg" (MER)  en wordt het document openbaar gemaakt. De ondertitel luidt: "Samenvatting Milieueffecten en Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)". Tennet publiceert gelijktijdig het document "Integrale Effectenanalyse" met daarbij het document "Notitie Kosten Zuid-West 380kV Oost". In het eerstgenoemde document is geen eenduidig Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) vastgesteld, omdat afzonderlijke tracés en/of varianten op het ene thema zeer gunstig, maar op een ander thema heel ongunstig scoren. Het gevolg is nu dat weging tussen de drie hoofdthema's 'Kwaliteit en Leefomgeving', 'Landschap en Cultuurhistorie' en 'Natuur/draadslachtoffers' noodzakelijk is om tot een goede keuze te komen.

De politiek in Bergen op Zoom (CDA en BSD) stelt in deze periode t.a.v. de voortgang 380kV schriftelijke vragen aan het college. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk (zie website gemeente).

Op 25 april jl. spreekt het college van Bergen op Zoom zijn voorkeur uit voor het zuidelijk tracé (paars) langs de zuidkant van Bergen op Zoom, met in ieder geval een ondergrondse verbinding ter hoogte van Landgoed Mattemburgh. Mocht er meer ruimte zijn om ondergronds te verbinden, dan zet het college daar op in. Het college stelt middels een emailbericht het bewonerscomité van bovengenoemd besluit op de hoogte.