Bewonerscomité Heimolen

19 februari 2018 Voortgang aanleg glasvezelkabel.

Op 1 februari jl. ondertekenden de drie Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf (voorheen MABIB) een samenwerkingsovereenkomst. Als er voldoende belangstelling is (meer dan 50% van het aantal bewoners in het aansluitgebied) gaat Glasvezel buitenaf starten met het aanleggen van glasvezel. Is de belangstelling minder dan 50% dan wordt er geen glasvezel aangelegd door Glasvezel buitenaf. De kosten voor aanleg van glasvezel tot in de woning zijn eenmalig € 1815 of telkens € 15 per maand. Wil men later, nadat het project is gerealiseerd, alsnog aangesloten worden op glasvezelkabel, dan komen er € 995 / € 2500 extra kosten bij voor de aansluiting vanaf de straat tot in de woning. 

In de afgelopen periode (2016-2017) hebben in totaal 34 bewoners van de woonomgeving Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg en Fianestraat aan het bewonerscomité kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor aansluiting op glasvezelkabel. Het bewonerscomité wil graag weten of deze bewoners nog steeds en of ook andere (meer) bewoners in genoemd woongebied belangstelling hebben voor aansluiting op glasvezelkabel. In deze maand februari gaat het bewonerscomité middels een nieuwsbrief en/of emailbericht de belangstelling onder de bewoners opnieuw peilen.