Bewonerscomité Heimolen

juni 2018 Glasvezel in het buitengebied wordt aangelegd.

M.b.t. de woningen in het gebied in de omgeving van Heimolen.  4 Juni was de einddatum, waarop bewoners in het buitengebied van de Brabantse Wal aan konden geven dat zij in hun woning een aansluiting op glasvezel willen. Na 4 juni heeft Glasvezel Buitenaf het termijn voor aanmelding gesloten. Meer dan 70% van alle bewoners in het buitengebied van de Brabantse Wal heeft aangegeven een glasvezelaansluiting te willen. Dat is ruim boven de 50%, die Glasvezel Buitenaf voor de realisatie eiste. Er gaat dus glasvezel komen. In het woongebied Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Groot Molenbeek, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg, Fianestraat en Hildernisse heeft meer dan 60% van de bewoners zich voor een aansluiting aangemeld.  Eind dit jaar is het de bedoeling dat er met de aanleg wordt gestart. In 2019 moet dan de hele aanleg gerealiseerd zijn en hebben de bewoners die zich aangemeld hebben, glasvezel in hun woning liggen. Glasvezel Buitenaf is nu verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Hier kunt u terecht met al uw vragen. Ook kunt u altijd contact opnemen met het bewonerscomité. Wij helpen u graag.

M.b.t. de woningen binnen de komgrens van Heimolen. De woningen binnen de komgrens van Heimolen liggen niet in het aansluitgebied en komen niet voor een aansluiting in aanmerking. Maar zoals eerder gemeld, is het bewonerscomité hierover in gesprek gegaan met Glasvezel Buitenaf. In dit gesprek gaf Glasvezel Buitenaf aan eventuele mogelijkheden verder te willen bekijken, zonder valse verwachtingen te wekken. N.a.v. dit gesprek heeft het bewonerscomité eind april onder de bewoners binnen de komgrens van Heimolen een peiling gehouden naar de belangstelling voor aansluiting op glasvezel. 10 bewoners gaven aan wel belangstelling te hebben. 8 bewoners wilden geen aansluiting en 69% gaf geen reactie. Vervolgens organiseerde het bewonerscomité op donderdag 17 mei jl. een informatieavond. Op deze avond waren slechts 5 bewoners aanwezig, waaronder 3 bewoners die al te kennen hadden gegeven belangstelling te hebben. Zowel het bewonerscomité als Glasvezel Buitenaf concluderen n.a.v. de gehouden peiling en de geringe opkomst bij de informatieavond dat de belangstelling voor een aansluiting op glasvezel onder de bewoners binnen de woonkern Heimolen gering is.

Voor 4 juni jl.hebben enkele bewoners toch nog gereageerd. In totaal hebben nu 14 bewoners in de woonkern Heimolen aan het bewonerscomité te kennen gegeven wel belangstelling te hebben voor een aansluiting op glasvezel. Glasvezel Buitenaf wil bekijken of er nog een mogelijkheid is voor deze bewoners binnen de komgrens van Heimolen om een glasvezelaansluiting in hun woning te realiseren. Het bewonerscomité heeft met Glasvezel Buitenaf afgesproken dat, als er zo wie zo een glasvezelkabel door de woonkern van Heimolen getrokken gaat worden, de woningen die langs de getrokken kabel liggen mogelijk meegenomen kunnen worden voor een aansluiting voor het tot de einddatum van aanmelding van 4 juni geldende tarief (eenmalig €1815,- of € 15,- telkens per maand. Dit alles per aansluiting). Of er zo wie zo een glasvezelkabel door de woonkern Heimolen getrokken gaat worden beslist Glasvezel Buitenaf in overleg met de aannemer. Wanneer deze beslissing genomen wordt  is nog onduidelijk en kan nog een aantal weken op zich laten wachten. Het bewonerscomité houdt hierover contact met Glasvezel Buitenaf.