Bewonerscomité Heimolen

januari 2019

Met betrekking tot de aansluiting van woningen op glasvezel binnen de komgrens van Heimolen heeft het bewonerscomité tussen 4 juni 2018 en nu ( januari 2019) een aantal keren contact gehad met Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf geeft steeds aan dat het geven van een definitief uitsluitsel of bewoners van Heimolen wel of niet meegenomen kunnen worden in een aansluiting op glasvezel afhankelijk is van het ontwerp van de ondergrondse infrastructuur. De aannemer is hier mee bezig. Afhankelijk van hoe de kabels gaan lopen wordt beslist of ook bewoners van Heimolen meegenomen kunnen worden voor een aansluiting. Eind december jl. berichtte Glasvezel Buitenaf dat het ontwerp samen met de vier betrokken gemeentes besproken en afgestemd wordt. Als het ontwerp definitief is zal Glasvezel Buitenaf een beslissing nemen. In week 3 (januari 2019) heeft Glasvezel Buitenaf opnieuw een intern overleg.