Bewonerscomité Heimolen

januari 2016 Voortgang aansluiting op (glasvezel)kabel.

Op 23 november jl. heeft het bewonerscomité een klic-oriëntatieverzoek gedaan bij het Kadaster om te weten te komen welke kabels er in het buitengebied (Zandven en Zuidgeest) in de grond liggen.

Ook heeft het bewonerscomité een algemeen oriënterend onderzoek gedaan naar het aantal bewoners dat mogelijk belangstelling heeft voor glasvezelkabel. Het onderzoek is uitgevoerd in de gebieden met postcode 4625 DM (Huijbergsebaan), 4625 DH (Zandven), 4625 DG (Zuidgeest) en 4625 AC (Antwerpsestraatweg). Het aantal belangstellenden voor aansluiting op glasvezelkabel is momenteel 30. Alle genoemde postcodes vallen in het aansluitgebied van Mabib in het cluster van Bergen op Zoom (zie voor uitleg Mabib het artikel van 13 oktober jl. hieronder).

Het bewonerscomité heeft contact gezocht met Mabib. Mabib berichtte het bewonerscomité dat op 5 januari 2016 bekend zal worden of de aanvraag van Mabib bij BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) om subsidie/ een lening door het Breedbandfonds toegekend zal worden aan Mabib. Mabib schat in dat het cluster Bergen op Zoom voor medio 2017 op het programma staat. Ook berichtte Mabib aan het bewonerscomité dat de eenmalige kosten voor aansluiting in twee varianten betaald kunnen worden: variant 1: eenmalig 250 euro en 15 euro per maand; variant 2: eenmalige afkoop van 1810 euro. Verder berichtte Mabib nog na te willen denken over een win-win situatie voor bewonersgroepen. Mabib gaf aan belang te hebben bij een hoog aantal gebruikers/aansluitingen, zo snel mogelijk. Mocht u belangstelling hebben voor glasvezelkabel en woont u in het gebied met de genoemde postcodes en heeft u nog niet gereageerd naar het bewonerscomité, reageer dan alsnog en maak uw belangstelling kenbaar aan het bewonerscomité. U kunt reageren via de button boven aan deze pagina.

Het bewonerscomité blijft in contact met Mabib.