Bewonerscomité Heimolen

mei 2017

Het bewonerscomité heeft van veel bewoners de toegezegde eenmalige vrijwillige bijdrage van € 35,- mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Een 15-tal bewoners hebben de toegezegde bijdrage nog niet overgemaakt. Deze bewoners hebben inmiddels een herinneringsbericht ontvangen. Ook zijn er bewoners van buiten Heimolen die spontaan een bijdrage aan het project AED hebben gegeven, omdat ze het initiatief erg waarderen en willen steunen. Het bewonerscomité dankt deze bewoners hartelijk voor hun spontane bijdrage.

Op dit moment is het bewonerscomité aan het uitzoeken waar, welk apparaat aan te schaffen. Ook is het bewonerscomité aan het informeren naar hoe, waar en door wie er een cursus gegeven kan worden voor bewoners die aangegeven hebben een cursus te willen volgen. Ook bewoners die aangegeven hebben gecertificeerd te zijn kunnen aan deze cursus deelnemen.

Het bewonerscomité heeft voor het realiseren van een AED apparaat op Heimolen ook subsidie aangevraagd bij de gemeente. Eind mei deelde de gemeente aan het bewonerscomité mede dat de gemeente geen subsidie zal toekennen ondanks de eigen bijdrage van € 35,- van veel bewoners. De gemeente ziet als reden voor afwijzing dat de gemeente Bergen op Zoom reeds voorzien heeft in het project "hartsafe maken van Bergen op Zoom'. Er is een jaarlijks subsidiebedrag afgegeven aan de Stichting AED over de aanloopjaren 2010-2013. Het beleid van de gemeente Bergen op Zoom is erop gericht dat burgers na deze aanloopjaren verder gaan "in eigen kracht" en hierdoor zelf verantwoordelijk zijn voor aanschaf, onderhoud en scholing van een AED apparaat.