Bewonerscomité Heimolen

november 2017

Voor aanschaf van een AED apparaat op Heimolen heeft het bewonerscomité nu € 2500 beschikbaar. € 2100 hebben de bewoners van Heimolen en omgeving zelf opgebracht. Nogmaals hartelijk dank aan alle bewoners die een eenmalige bijdrage van €35 hebben gegeven. € 400 is beschikbaar gesteld door de ANWB. Het AED apparaat komt te hangen aan de buitengevel van de woning Heimolen 45a (Fam. Krepel). In het voorjaar heeft het bewonerscomité middels een nieuwsbrief aan de bewoners gevraagd wie een basiscursus wil gaan volgen. Een 12 tal bewoners hebben hiervoor interesse getoond en aangegeven dat zij bereid zijn om als vrijwilliger een basiscursus te volgen om in geval van nood oproepbaar te zijn. Op kort termijn worden deze bewoners benaderd om een en ander in gang te zetten. De basiscursus zal in januari 2018 plaats vinden. In februari 2018 wil het bewonerscomité het AED apparaat daadwerkelijk plaatsen zodat het vanaf maart 2018 beschikbaar is voor gebruik.