Bewonerscomité Heimolen

juni 2018 AED op Zandven / Nieuwebaan?

'Goed voorbeeld doet goed volgen' is een bekend gezegde. Begin dit jaar kwam er vanuit de Nieuwebaan een bericht bij het bewonerscomité binnen met daarin het verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken om in navolging van het plaatsen van een AED defibrillator op Heimolen dit indien mogelijk ook te realiseren in de Zandven/Nieuwebaan. Het bewonerscomité heeft dit verzoek in haar vergadering van 27 januari jl. besproken en positief op dit verzoek gereageerd. Vervolgens is er in februari jl. een nieuwsbrief verspreid onder de bewoners van Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest en Huijbergsebaan met daarin de vraag of men bereid zou zijn om eenmalig € 35,- te geven om een AED defibrillator in Zandven/Nieuwebaan te kunnen plaatsen. 68% van de bewoners hebben gereageerd, waarvan weer 64% aangaf een eenmalige bijdrage van € 35,- te willen geven. Eén bewoner gaf aan een substantiële hogere bijdrage te willen geven.

Vervolgens heeft het bewonerscomité contact gezocht met BuurtAED.nl, een initiatief van Phillips en de Hartstichting. Dit initiatief ondersteunt buurten bij het gezamenlijk aanschaffen van een Phillips AED met buitenkast.

Zoals het er naar uitziet kan met de bijdrage van de bewoners en de bijdrage vanBuurtAED.nl het project nu gerealiseerd worden. Het bewonerscomité heeft besloten om de realisatie verder in gang te zetten. Als eerste stap zal bij de bewoners de komende 8 weken de toegezegde eenmalige bijdrage van € 35,- geïnd worden.