Bewonerscomité Heimolen

januari 2019 Een AED op Zandven / Nieuwebaan is gerealiseerd.

Een AED op de kruising  Zandven / Nieuwebaan is gerealiseerd. Sinds december 2018 hangt hier net als op Heimolen een AED die gebruiksklaar is en bij eventuele calamiteiten ingezet kan worden. Door een samenwerking van bewoners en de Stichting BuurtAED is het project tot stand gekomen. In totaal hebben 20 bewoners van Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest en Huijbergsebaan een eenmalige vrijwillige bijdrage van €35,- gegeven. Door een extra bijdrage van één bewoner en met behulp van het project van Stichting BuurtAED zijn de benodigde financiën bij elkaar gebracht. Het bewonerscomité bedankt alle bewoners die een vrijwillige eenmalige bijdrage hebben gegeven heel hartelijk voor hun bijdrage.

Op 15 januari vindt er nog een cursus burgerhulpverlener plaats waarvoor 9 bewoners van Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan zich hebben opgegeven. In geval van een calamiteit zijn er dan voldoende burgerhulpverleners oproepbaar en beschikbaar om hulp te bieden.