Bewonerscomité Heimolen

januari 2021 Kennismakingsavond AED apparaten en AED cursus.

Kennismakingsavond met AED apparaten. Burgerhulpverleners gaven vorig jaar aan dat de ervaring hen leerde dat het goed is om vooraf een keer kennis te maken met het AED apparaat en de kast waarin het apparaat hangt. Dit om tijdens een calamiteit niet voor verrassingen te komen staan. Elke seconde telt dan. Het is wegens alle covid-19 maatregelen nog niet mogelijk om een kennismakingsavond, zoals in het artikel van maart 2020 hieronder staat beschreven, te organiseren. Zodra het organiseren van een dergelijke avond weer mogelijk is, zal het bewonerscomité actie ondernemen.

Cursus Burgerhulpverlener / AED. Al enkele jaren organiseert het bewonerscomité in januari een cursus AED voor burgerhulpverleners die wonen in het gebied van Heimolen en omgeving. Op dit moment kan de cursus vanwege alle Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Controleer zelf of uw certificaat in deze bijzondere omstandigheid door de hartstichting is verlengd. Als het goed is hebt u hier van de Hartstichting een bericht over gehad.