Bewonerscomité Heimolen

Maart 2024 Inventarisatie AED bevoegdheid

Tijdens de informatieavond afgelopen jaar is er uitleg gegeven over de stand van zaken van de AED’s binnen het buurtschap en de in het verleden gehouden cursussen.
 
Alvorens we gaan kijken naar de mogelijkheden en de noodzaak voor het organiseren van een AED/reanimeer-cursus, willen we graag in kaart brengen wie er al de bevoegdheid heeft om een AED te bedienen (bijv. BHV-certificaat via werk of jaarlijkse EHBO-cursus) en bereid is opgeroepen te worden indien nodig binnen het buurtschap.
 
Indien er niet voldoende gecertificeerde bewoners beschikbaar zijn om de AED te bedienen, willen we graag weten wie bereid is om een AED/reanimatiecursus te volgen.
 
Als u een van onderstaande vragen met Ja zou beantwoorden, willen we u vragen onderstaand formulier in zijn geheel ingevuld terug te sturen als reactie op deze mail of direct naar  
 
  • In het bezit van een geldige AED-bevoegdheid:           JA / NEE
  • In het bezit van een BHV-certificaat:                             JA / NEE
  • Bereid om oproepbaar te zijn voor AED-gebruik:          JA / NEE
  • Bereid om een AED/reanimatiecursus te volgen:          JA / NEE
  • Naam:
  • Adres:
  • Telefoonnummer:
Namens het bewonerscomité alvast bedankt.