Bewonerscomité Heimolen

december 2016 Onderzoek naar mogelijkheden AED op Heimolen.

Bewoners van Heimolen hebben in september jl. bij het bewonerscomité de vraag neergelegd of er op Heimolen een AED defibrillator beschikbaar is of kan komen. Het bewonerscomité heeft dit onderwerp opgepakt en is er mee aan de slag gegaan.

Op de camping ‘Úit en thuis’ is een AED defibrillator aanwezig en in principe ook beschikbaar voor omwonenden.

Beleid gemeente. Allereerst is er bij de gemeente navraag gedaan met betrekking tot het beleid ten aanzien van AED apparaten in de gemeente. De gemeente antwoordde in haar berichtgeving als volgt: "Binnen de gemeente Bergen op Zoom zijn er voor het merendeel particuliere AED 's aanwezig. Tot voor enige jaren geleden was er een vorm van subsidie mogelijk voor de aanschaf/onderhoud van een AED. Echter deze subsidie is verdwenen omdat de gemeente uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun AED of dienen de aanschaf van een AED zelf te bekostigen. Ook de EHBO-vereniging heeft enkele AED 's in hun bezit. Zij verzorgen zelf het onderhoud. Ook zijn er enkele gemeentelijke AED 's aanwezig in gebouwen zoals bv. het gemeentehuis. Hiervoor is de gemeente zelf verantwoordelijk. Er wordt dus geen subsidie of andere financiële ondersteuning gegeven als men een AED wil aanschaffen  en/of onderhouden. Wel is het mogelijk om 'mee te liften' met het onderhoudscontract van de gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent dat men voor een bepaalde prijs hetzelfde onderhoudscontract kan inkopen als voor de gemeentelijke AED 's.

Meer informatie. Het bewonerscomité heeft vervolgens voor meer informatie contact gezocht met de Stichting AED Bergen op Zoom en de EHBO-vereniging. Het gebruik van een AED apparaat heeft het meeste effect als dit binnen de 6 minuten gebeurt. Gunstig hierbij is als het apparaat binnen een afstand van 500m op een centrale plaats op Heimolen bereikbaar is. Ook is het van belang dat een aantal vrijwilligers op Heimolen een basiscursus hebben gevolgd voor het gebruik van het AED apparaat, zodat in geval van nood snel iemand oproepbaar is en ter plaatse kan zijn. De eenmalige kosten voor aanschaf van één AED apparaat met bijbehorende kast zijn ongeveer € 2000,-. Hierbij komen nog de jaarlijkse kosten voor het onderhoud.

Hoe verder. Omdat een AED apparaat van belang kan zijn voor alle bewoners van Heimolen is het bewonerscomité voornemens om in januari a.s. onder de bewoners van Heimolen een 'face to face' enquête te houden met daarbij o.a.de vraag of men bereid is een eenmalige bijdrage te geven voor de aanschaf van een AED-apparaat. Het bewonerscomité werkt een dergelijke enquête op dit moment verder uit.