Bewonerscomité Heimolen

31 januari 2017 Voortgang AED plaatsing op Heimolen.

Het bewonerscomité heeft onder de bewoners van Heimolen middels een nieuwsbrief een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het plaatsen van een AED apparaat op Heimolen. Het onderzoek is nu afgerond. Gevraagd werd of de bewoners bereid zijn om een éénmalige bijdrage te geven van € 35,-. Ook werd onderzocht of er bewoners gecertificeerd zijn of bereid zijn om een cursus hiervoor te gaan volgen. Het onderzoekt levert een geweldig resultaat op. Op 89% van de ingevulde formulieren geven bewoners aan bereid te zijn om een éénmalige bijdrage te geven van € 35,00 wat resulteert in een bedrag van € 1785,-. Verder geven 8 bewoners aan gecertificeerd te zijn en 12 bewoners zijn bereid om een cursus hiervoor te gaan volgen. Het bewonerscomité bedankt bij voorbaat alle bewoners die zo enthousiast hebben gereageerd. Dit resultaat is een grote stimulans voor het bewonerscomité om verder te gaan en te proberen om daadwerkelijk een AED apparaat op Heimolen gerealiseerd te krijgen. De totale kosten voor de aanschaf zijn begroot op € 2175,- (kosten voor aanschaf apparaat + buitenkast en aanleg). De totale kosten zijn dus nog niet afgedekt. Het bewonerscomité heeft in haar vergadering van 21 januari jl. besloten om als vervolgstap een eenmalige bijdrage te vragen aan ANWB/donaties, omdat Heimolen ligt in het mooie gebied van De Brabantse Wal, waar veel recreanten (fietsers en wandelaars) passeren. De ANWB heeft de aanvraag in behandeling genomen. Het bewonerscomité hoopt op een positieve reactie van de ANWB en wacht nu eerst de beslissing van de ANWB af.