Bewonerscomité Heimolen

April 2023

De Heimolen wordt veelvuldig gebruikt voor doorgaand zwaar landbouwverkeer als verbinding tussen een gedeelte van West Brabant en Zeeland. De Heimolen is de enige overgang over de A4/A58 tussen Hoogerheide en de overgang bij de Huijbergsebaan. (die leidt via de Olympialaan door stedelijke bebouwing)

Dit landbouwverkeer en ook vrachtverkeer is in de loop der jaren steeds zwaarder en groter geworden. Dit met geluidsoverlast en trillingen op een betrekkelijk smalle weg als de Heimolen, welke is ingericht als bebouwde kom 30 km-zone, zonder fiets- of voetpad. Bovendien vindt dit landbouwverkeer om begrijpelijke reden regelmatig plaats van vroeg in de morgen tot laat in de avond.

Om die reden is door het bewonerscomité nagedacht over een alternatief.

In 2019 is een idee uitgewerkt om een ontsluitingsweg voor landbouwverkeer te maken die parallel loopt aan oostelijke zijde van de A4. Welke aan de zuidkant aansluit op de Heimolen (nabij het viaduct) en aan de noordzijde op de reeds aanwezige parallelweg. Zie bijgevoegde plattegrond.

Deze alternatieve landbouwroute is besproken met de gemeente Bergen op Zoom en met direct betrokkenen zoals, Land eigenaren, ZLTO en Brabants Landschap. De gemeente Bergen op Zoom heeft dit plan inmiddels vermeld op haar lijst voor infra structurele werken in het buitengebied. Pas als alle betrokken partijen akkoord zijn is een verder vervolg mogelijk.