Bewonerscomité Heimolen

februari 2013

In februari 2013 heeft de wijkagent Erik Stalpers in overleg met het Bewonerscomité Heimolen het initiatief "Buren bellen Buren"gelanceerd. Dit initiatief is bedoeld om de veiligheid in Heimolen en omgeving te vergroten door een grote betrokkenheid en samenwerking van de buurtbewoners zelf.

"Buren bellen Buren" houdt in dat buurtgenoten:

  • bij vreemde of verdachte situaties met elkaar contact opnemen om de verdachte situatie te boordelen. In sommige gevallen kan een verdachte situatie aanleiding zijn om met twee of meerdere buurtgenoten poolshoogte te gaan nemen.
  • bij erg verdachte situaties contact opnemen met de coördinator Paul Vos (06 20789996) om de situatie te melden.
  • bij spoedeisende situaties direct 112 bellen.