Bewonerscomité Heimolen

januari 2016 WhatsAppgroep, voortgang.

Het bewonerscomité heeft in januari jl. een gesprek gehad met de wijkagent, dhr. Erik Stalpers. In dit gesprek zijn een drietal onderwerpen ter sprake gekomen.

1. Het is niet mogelijk om op het telefoontoestel van de wijkagent de WhatsAppgroep Heimolen te installeren, zodat de wijkagent de berichten direct zelf binnen krijgt. Technisch is het wel mogelijk maar de politieleiding heeft dit om veiligheidsreden afgeraden. Er is nu gekozen voor een andere oplossing. De WhatsApp groepsbeheerder stuurt de "Heimolen WhatsApp groepsberichten" direct per e-mail door naar de mobiele telefoon van de wijkagent. De wijkagent kan dan indien relevant direct antwoorden, waarna de WhatsApp groepsbeheerder op zijn beurt relevante meldingen weer door kan geven aan de "Heimolen WhatsAppgroep".  Het bewonerscomité is nu op zoek naar een plaatsvervangend WhatsApp groepsbeheerder omdat de huidige WhatsApp groepsbeheerder niet altijd bereikbaar is. Ben u woonachtig in het gebied van Heimolen en omgeving en heeft u interesse als plaatsvervangend WhatsApp groepsbeheerder, neem dan contact op met het bewonerscomité.

2. Er is ook gesproken over het oprichten van een buurtpreventieteam voor Heimolen en omgeving. Zowel de wijkagent als het bewonerscomité zien een buurtpreventieteam in Heimolen en omgeving niet zitten. De omgeving is vooral landelijk gebied, uitgestrekt en heel anders van samenstelling in vergelijking met een stadswijk. Ook schat zowel de wijkagent als het bewonerscomité in dat het moeilijk zal zijn om voldoende mensen te vinden die in een dergelijk team willen participeren.

3. Eén van de bewoners van Heimolen en omgeving opperde het idee om borden te plaatsen in Heimolen en omgeving met daarop de kennisgeving dat in deze buurt een WhatsAppgroep actief is. Het blijkt elders dat dergelijke borden preventief werken. Het bewonerscomité en de wijkagent staan positief tegenover dit idee en gaan samen uitzoeken hoe een en ander gerealiseerd kan worden.