Bewonerscomité Heimolen

december 2018

In 2018 heeft er zoals gebruikelijk twee keer een COVM overleg plaats gevonden. Het was de bedoeling dat er in 2018 een nieuw luchthavenbesluit voor de vliegbasis Woensdrecht zou komen. Dit heeft echter vertraging opgelopen en de MER is nog niet afgerond. Deze dient voorafgaand aan het luchthavenbesluit te zijn afgerond, inclusief eventuele procedures omtrent de MER. De MER zal, zodra deze klaar is, in het COVM overleg worden besproken. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de MER zal worden opgeleverd.

De verslagen van het COVM overleg kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl Zoek hierbij via de zoekbalk op "COVM Woensdrecht' en klik op het eerste resultaat.