Bewonerscomité Heimolen

oktober 2016 COVM-overleg, voortgang MER.

Op donderdag 6 oktober 2016 heeft er een COVM-overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis te Hoogerheide. Buiten de gebruikelijke agendapunten (klachtenoverzicht, etc.) zijn er vragen gesteld met betrekking tot de voortgang van de MER (Milieu Effecten Rapportage) voor het Luchthavenbesluit Vliegbasis Woensdrecht. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door militaire vliegtuigen en de invloed (het effect) hiervan op de omgeving vast. In het luchthavenbesluit worden het terrein van de luchthaven (het luchthavengebied) en het gebied buiten de luchthaven waar beperkingen gelden voor de omgeving (het beperkingsgebied) vastgelegd. Beperkingen m.b.t. geluidsbelasting, maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten en regels voor het vogelbeheersgebied.  Ook legt het luchthavenbesluit de openstellingstijden en een maximum aantal recreatieve vliegbewegingen per jaar vast. De verwachting was dat de MER ter beschikking zou worden gesteld midden 2016, echter deze MER heeft vertraging opgelopen. Het COVM wordt geïnformeerd zodra de MER is afgerond. Dan wordt er een extra COVM-vergadering belegd om een toelichting te geven op de MER. Nu is er geen nieuwe datum afgesproken omdat niet duidelijk is wanneer de MER klaar is. Dit zal niet meer in 2016 zijn.