Bewonerscomité Heimolen

3 juni 2014

Op 3 juni 2014 is er voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom over de studie die momenteel wordt verricht naar de oostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom. De gemeente doet deze studie in opdracht van de gemeenteraad om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige (2020-2025) functie, het gebruik en de vormgeving van de Zuidoostelijke verkeersstructuur. Het bewonerscomité Heimolen was op deze bijeenkomst aanwezig en heeft tijdens deze bijeenkomst aandacht gevraagd voor behoud van de huidige afrit 29. Wethouder Patrick van der Velden gaf in dit verband aan dat het eventueel realiseren van een nieuwe afrit nabij Heimolen iets is voor de verre toekomst en altijd bepaald zal worden in samenspraak met Rijkswaterstaat en de buurgemeenten. Daarnaast zijn er binnen de gemeente op dit moment gewoon geen middelen om zo een groot project te financieren.

Over het algemeen was tijdens deze bijeenkomst het gevoel van de aanwezige bewoners dat er aan de huidige verkeerssituatie niet te veel veranderd dient te worden.

Als vervolg op deze bijeenkomst van 3 juni wordt er in samenwerking met de gemeente een klankbordgroep opgericht waarvoor aanwezige bewoners zich konden opgeven. Het bewonerscomité Heimolen is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.