Bewonerscomité Heimolen

25 juni 2014

Op 25 juni 2014 is de klankbordgroep, waarin ook het bewonerscomité Heimolen is vertegenwoordigd, o.l.v. de gemeente Bergen op Zoom bij elkaar geweest. Drie aandachtsgebieden zijn besproken: 1. Wouwsestraatweg versus Rooseveltlaan; 2. Kruispunt Guido Gezellelaan – Antwerpsestraatweg; 3. Ontsluiting Lievensberg ziekenhuis. De klankbordgroep was net als tijdens de informatieavond van 3 juni unaniem voorstander van de wegencategorisering zoals die nu in het verkeersplan is opgenomen. De klankbordgroep zet in op verdeling van verkeer over de hoofdwegenstructuur. Van bundeling mag geen sprake zijn. Aan de huidige verkeerssituatie dient niet te veel veranderd te worden. Tijdens de zomermaanden stelt de gemeente een inhoudelijk conceptadvies op. Na de zomermaanden is er een nieuw overleg met de klankbordgroep gepland.