Bewonerscomité Heimolen

9 februari 2015

 

In de raadsvergadering van 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom met betrekking tot de studie Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur onderstaand besluit vastgesteld:

In de onderliggende studie Verkeersonderzoek Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur van Goudappel en Coffeng (10-09-2014) staat op pagina 2 van 22 bij Onderzoeksmethoden en Uitgangspunten:
- De maximumsnelheid op de Antwerpsestraatweg bedraagt 50km/h.
- De huidige afrit 29 (A4/A58) ter hoogte van de Huijbergsebaan blijft behouden.
- Er is geen rekening gehouden met een nieuwe afrit 29 (A4/A58) ter hoogte van Heimolen.


Tijdens de raadsvergadering concludeerde de fractie van de VVD dat de afrittendiscussie, die al jaren aan de orde is, nu van de baan is.
De PvdA stelde aan de wethouder de vraag of de beoogde afrit 29 nabij Heimolen nu opgegeven is. Dit omdat de huidige afrit 29 nabij de Huijbergsebaan door de beoogde nieuwe bewegwijzering nu een meer belangrijke afrit wordt i.v.m. de bereikbaarheid van het ziekenhuis.De wethouder antwoordde dat de beoogde nieuwe afrit nabij Heimolen alleen nog om strategische reden in het verkeersplan is opgenomen. Dit i.v.m. een eventuele verbreding van A4/A58 door Rijkswaterstaat in de (verre) toekomst. Op dit moment is dit niet aan de orde en er zijn hierover verder geen afspraken.