Bewonerscomité Heimolen

april 2016 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV

De afgelopen periode tussen maart 2015 en maart 2016 is er regelmatig overleg geweest tussen het bewonerscomité, Brabants Landschap en de gemeente/TNO m.b.t. de herontwikkeling van het terrein van TNO Heimolen BV. Dit heeft er toe geleid dat er op 24 februari 2016 in het provinciehuis in Den Bosch een gesprek is geweest tussen de provincie, de gemeente en TNO. De gemeente heeft het bewonerscomité uit dit overleg de volgende informatie gegeven:

"Zoals bij u bekend is heeft het bedrijf TNO aangegeven te willen vertrekken uit Bergen op Zoom en de achterblijvende locatie te willen her-ontwikkelen. Al enige tijd is een onderzoek gaande wat hierbij mogelijk is. Het vestigen van bedrijven en kantoren is hierbij in ieder geval niet mogelijk gebleken. Inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie een rol wil hebben in het bepalen van de herontwikkelingsmogelijkheden. Om die reden heeft op 24 februari 2016 overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde E. van Merrienboer, de directeuren Nagtegaal en Van Dongen van TNO en wethouder Van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom. Hieruit is naar voren gekomen dat de provincie actief mee wil kijken naar de herontwikkeling gezien het belang van het gebied. Uiterlijk in april komt er een werkgroep-overleg met TNO, de provincie en de gemeente om alle mogelijkheden nog eens een keer goed door te nemen. Met de begeleidingsgroep Heimolen zullen korte lijntjes worden gehouden. De gemeente zal in overleg met de begeleidingsgroep zo spoedig mogelijk nadere informatie verstrekken".

Het bewonerscomité heeft inmiddels van de gemeente vernomen dat er op 28 april a.s. een nieuw overleg is gepland tussen provincie, gemeente en de directie van TNO Heimolen BV. 

In het artikel hieronder van 21 april 2015 heeft het bewonerscomité in het document "Wenselijke herbestemming terrein TNO Heimolen BV" samen met andere instanties duidelijk haar visie m.b.t. de herbestemming van het terrein kenbaar gemaakt. Hierbij geeft het bewonerscomité aan: Geen invulling met bedrijven/industrie. In het bericht van de gemeente hierboven staat nu duidelijk vermeld dat uit het overleg met de provincie, gemeente en TNO van 24 februari jl. blijkt dat het vestigen van bedrijven en kantoren in ieder geval niet mogelijk is gebleken.