Bewonerscomité Heimolen

oktober 2016 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

In onderstaand artikel staat vermeld dat er op 28 april jl. een overleg stond gepland met provincie, gemeente en de directie van TNO Heimolen BV. Dit overleg heeft plaats gevonden. Na april is er over en weer contact geweest met de provincie en TNO Heimolen BV. De gemeente geeft aan het bewonerscomité aan dat er echter tot nu toe niets concreets is te melden. Het bewonerscomité houdt vast aan haar visie omtrent een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO. Deze visie kunt u lezen in onderstaand artikel van 21 april 2015.