Bewonerscomité Heimolen

februari 2019 Voorstel met maatregelen vanuit de gemeente.

In januari jl. heeft de gemeente om de verkeershinder op Heimolen te beperken een voorstel met maatregelen toegezonden naar het bewonerscomité. Deze maatregelen zijn van toepassing aan de westkant van Heimolen. In de werktekening hieronder geeft de gemeente de voorgestelde maatregelen weer.

Kort samengevat stelt de gemeente voor om de bebouwde komborden terug te plaatsen naar de huidige versmalling en een (wellicht tijdelijke) smiley aan te brengen op de lichtmast langs de weg nabij de ingang van het terrein van TNO Heimolen BV. Verder stelt de gemeente voor een schrikbelijning op de weg aan te brengen ter hoogte van de oprit van huisnummer 31 en 33. Het bewonerscomité vindt de voorgestelde maatregelen om de snelheid van voertuigen hiermee af te remmen, geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen volstrekt onvoldoende en gaat met de voorgestelde maatregelen niet akkoord. Het bewonerscomité heeft dit inmiddels aan de gemeente kenbaar gemaakt en zal dit op kort termijn in een vervolggesprek met de wethouder aan de orde stellen.

Inmiddels hebben bewoners aan de oostkant van Heimolen aangegeven dat met name op het stuk weg tussen de kruising Huijbergsebaan / Heimolen en de eerste drempel de maximum snelheid grof wordt overschreden. Dit zowel richting Heimolen als richting kruising Huijbergsebaan. Het bewonerscomité neemt dit probleem mee in het voortgangsgesprek met de wethouder.