Bewonerscomité Heimolen

Juni 2023 rondgang wethouder Verroen

In 2022 zijn een aantal verkeersmaatregelen uitgevoerd met nadruk op de 30-km zone en een verkeersremmende maatregel bij de versmalling bij het viaduct.
Met het aantreden van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is eind 2022 door het bewonerscomité overleg geweest met de nieuwe wethouder verkeerszaken dhr. Hans-Peter Verroen.

Bij een door buurtbewoners drukbezochte bewonersavond op 19 april 2023 is een presentatie gegeven door de wethouder, ambtenaren en de (waarnemend-)wijkagent. Daarna is op 16 juni een oriënterende rondgang betreffende de verkeerssituatie door de wethouder met buurtbewoners gemaakt. De Heimolen (slecht wegdek, problematische verkeerssituaties), Oude Tol (verkeersoverlast) Zandven en Zuidgeest( regelmatig slechte onverharde weg), Heihoefke en Huijbergsebaan zijn geïnventariseerd en worden bij de gemeente beoordeeld voor maatregelen.

In september komt een reactie van de gemeente met een nieuw bezoek van de wethouder.

Voor de alternatieve landbouwroute voor het overlast gevende zware landbouwverkeer heeft de
gemeente een hoge prioriteit naar regio-overleg en provincie aangegeven

Hier vindt u een link naar het verslag van het bezoek van wethouder Verroen op 16 juni 2023: