Bewonerscomité Heimolen

December 2023 Gesprek wethouder Verroen

Naar aanleiding van de gehouden weginspectie in de gemeente Bergen op Zoom, heeft er op woensdag 13 december 2023 een vervolggesprek plaatsgevonden tussen Wethouder Verroen en het bewonerscomité.

Tijdens dit gesprek is besproken wat de weginspectie heeft uitgewezen en wat dit betekent voor het buurtschap. Namens de gemeente Bergen op Zoom waren aanwezig Wethouder Verroen en de ambtenaren van de Beemt, Gelten en van den Boom.

Een verslag van dit gesprek is terug te lezen via de volgende link:

Verslag bezoek wethouder 13 december 2023.pdf