Bewonerscomité Heimolen

Najaar 2013

In het najaar van 2013 berichtte de gemeente aan het bewonerscomité t.a.v. de verkeerstellingen dat er gemiddeld 500 voertuigen per etmaal in beide richtingen waren geteld. De rijsnelheden waren opvallend laag, op een enkeling na allemaal onder de 30 km/u. Lange transporten (dus langer dan 14 meter) waren nauwelijks waargenomen. Grotere voertuigen (dus van 7 tot 14 meter) waren er maximaal enkele tientallen per etmaal.

In het verkeersplan  is de weg van Heimolen aangewezen als erftoegangsweg. Hier geldt een maximale intensiteit van 4000-6000 m.v.t./etmaal. Daar komt Heimolen lang niet bij in de buurt. Als richtlijn geldt maximaal 8% vrachtverkeer. Hier worden ook busjes toe gerekend.  “Hier kom je, met de huidige cijfers, niet in de buurt van onacceptabele cijfers”, aldus de gemeente.