Bewonerscomité Heimolen

november 2016 Verkeershinder op Heimolen blijft een zorg.

De zomerperiode zit er weer op. In de maanden juli t/m oktober hebben bewoners van Heimolen weer behoorlijk last gehad van verkeershinder. De verkeerssnelheid waarmee auto's door Heimolen rijden blijft hoog (zeker meer dan 30 km per uur) en vooral de doorgaande landbouwvoertuigen blijven geluidshinder veroorzaken. De door de gemeente tijdelijk geplaatste smileys zijn nu weer weggehaald. Opnieuw is er contact geweest met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd dat de smileys op termijn weer tijdelijk worden teruggeplaatst in een soort rouleersysteem. Het bewonerscomité heeft de indruk dat de smileys wel een nuttig signaal afgeven, ondanks het feit dat ‘het duimpje’ vermoedelijk voor meer dan 90% altijd rood aangeeft. Het groene duimpje bij 30 km snelheid licht sporadisch op. Zowel de gemeente als het bewonerscomité hebben, mede gelet op wet- en regelgeving, voor de genoemde verkeershinder nog geen afdoende maatregel gevonden. Als u zelf als bewoner van Heimolen een nog niet bedachte, doeltreffende oplossing weet, neem dan contact met ons op. Uw oplossing wordt dan in een eerstvolgend overleg van het bewonerscomité besproken.