Bewonerscomité Heimolen

Maart 2013

Veel bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben bij het bewonerscomité aan de bel getrokken i.v.m. de slechte staat van onderhoud van de wegen Zandven en Zuidgeest.
Bij droogte hebben de bewoners veel last van stof. Bij regen is er wateroverlast. Er ontstaan putten en kuilen en er is veel slijk. Door de modder, de kuilen en losse stenen ontstaan er gevaarlijke situaties voor bewoners, wandelaars en fietsers. De bewoners hebben aan het bewonerscomité gevraagd om namens hen in gesprek te gaan met de gemeente om een structurele oplossing voor de problemen te realiseren. Het bewonerscomité heeft tot nu toe drie keer een gesprek met de gemeente gehad. Ondertussen hebben de bewoners zelf ook mogelijke oplossingen aangedragen.