Bewonerscomité Heimolen

november 2015

Bewoners hebben aan het bewonerscomité gevraagd om een drietal verzoeken met de gemeente te bespreken.

Het eerste verzoek betreft de Nieuwe Baan. Aan de wegen van Zandven en Zuidgeest wordt in opdracht van de gemeente regulier onderhoud gepleegd. Het bewonerscomité heeft indien nodig hierover contact met de gemeente. Het verzoek is om ook de Nieuwe Baan voortaan in het reguliere onderhoud mee te gaan nemen. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft het verzoek voor een deel ingewilligd. Voortaan wordt het gedeelte van de Nieuwe Baan 'onder de bomen' in het reguliere onderhoud meegenomen. Bewoners van de Nieuwe Baan kunnen zo via de verharde weg van de Zandven hun woning goed bereiken.

Het tweede verzoek betreft Zandven en Zuidgeest. Via Zandven en Zuidgeest rijdt met regelmaat verkeer dat geen bestemming zoekt op Zandven en/of Zuidgeest. Het verzoek is om aan het begin van Zandven en Zuidgeest een bord met de tekst "alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer" te plaatsen. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft na intern overleg besloten om het verzoek niet in te willigen. De gemeente meent dat handhaving praktisch niet mogelijk is en zet grote vraagtekens bij het effect. Verder volgt de gemeente het huidige landelijke beleid om zo weinig mogelijk borden te plaatsen of juist geplaatste borden indien mogelijk weg te halen.

Het derde verzoek betreft Zuidgeest. Aan de boskant langs de weg van Zuidgeest ligt een (grens)sloot. Deze sloot is op meerdere plaatsen niet meer zichtbaar en dichtgegroeid. Het verzoek is om deze sloot uit te diepen om zo de afwatering van de weg te verbeteren. Ook dit onderwerp heeft het bewonerscomité met de gemeente besproken. In dit gesprek werd duidelijk dat niet de gemeente maar Brabants Landschap eigenaar en beheerder is van deze (grens)sloot. Het bewonerscomité neemt contact op met het Brabants Landschap om de kwestie te bespreken. Nader bericht volgt.